Glosārijs

2023. gada 4. aprīlis

ID 95897

Aktīvā atslēga

Atslēga, ko pašlaik izmanto programma.

Antivīrusu datubāzes

Datubāzes, kas satur informāciju par uzņēmumam Kaspersky zināmajiem datoru drošības apdraudējumiem antivīrusu datubāzu izlaišanas laikā. Antivīrusu datubāzu ieraksti ļauj skenētajos objektos konstatēt ļaunprātīgu kodu. Antivīrusu datubāzes veido Kaspersky speciālisti, un tās tiek atjauninātas katru stundu.

Atjaunināt

Jauno failu (datubāzu vai programmu moduļu), kas izgūti no Kaspersky atjaunināšanas serveriem, aizstāšanas vai pievienošanas procedūra.

Atslēgas fails

Fails xxxxxxxx.key formātā, kas ļauj izmantot Kaspersky programmu atbilstoši izmēģinājuma versijas licences vai komerciālas licences noteikumiem. Programma ģenerē šo atslēgas failu, pamatojoties uz aktivizācijas kodu. Jūs drīkstat izmantot programmu tikai tad, ja jums ir atslēgas fails.

Kaspersky atjaunināšanas serveri

Kaspersky HTTP un FTP serveru saraksts, no kuriem programma lejupielādē datubāzu atjauninājumus mobilajās ierīcēs.

Licence

Tiesības ierobežotu laiku izmantot programmu, kas tiek piešķirtas saskaņā ar galalietotāja licences līgumu.

Licences atslēga

Unikāla burtciparu virkne. Licences atslēga ļauj izmantot programmu atbilstoši galalietotāja licences līgumam (licences veids, derīguma periods un ierobežojumi). Programmu drīkstat izmantot tikai tad, ja jums ir licences atslēga.

Licences darbības laiks

Laika periods, kura laikā jums ir piekļuve programmas funkcijām un tiesības izmantot papildu pakalpojumus. Pakalpojumi, kurus jūs varat izmantot, ir atkarīgi no licences veida.

Pagarinājuma periods

Ierobežots laika periods, sākot no efektīvās izmantošanas perioda derīguma beigām, kura laikā programmatūra darbojas, nemainot pieejamo funkcionalitāti.

Papildu licences atslēga

Atslēga, kas apstiprina tiesības izmantot programmu, bet pašlaik netiek lietota.

Programmas aktivizēšana

Programmas pārslēgšana pilnas funkcionalitātes režīmā. Programmas aktivizēšanu veic lietotājs programmas uzstādīšanas laikā vai pēc tās pabeigšanas. Lai programmu aktivizētu, jums ir nepieciešams aktivizācijas kods vai atslēgas fails.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Ko mēs varam uzlabot?
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.