Aktivere eller deaktivere bakgrunnsskanning

3. oktober 2023

ID 199672

Bakgrunnsskanning er en automatisk skannemodus i Kaspersky Total Security som ikke viser varsler. Denne skanningen bruker færre datamaskinressurser enn andre typer skanninger (for eksempel Fullstendig skanning). I denne modusen skanner programmet systemminnet, systemvolumer, bootsektorer og oppstartsobjekter, og søker etter rootkits.

En bakgrunnsskanning startes i følgende tilfeller:

 • Etter at databasene og programmodulene er oppdatert
 • 30 minutter etter at programmet er startet
 • Hver sjette time
 • Hvis datamaskinen forblir inaktiv i fem minutter eller mer (etter at skjermspareren er aktiv)

En bakgrunnsskanning avbrytes når noen av følgende betingelser er oppfylt:

 • Datamaskinen er i bruk igjen.
 • Datamaskinen (bærbar PC) bytter til batterimodus.

Hvis det ikke har blitt kjørt en bakgrunnsskanning på over ti dager, stoppes ikke skanningen. Når du kjører en bakgrunnsskanning, skanner ikke programmet filer som har innhold på skylagringssystemet OneDrive.

Aktivere eller deaktivere en bakgrunnsskanning:

 1. Åpne hovedvinduet.
 2. Gå til delen Sikkerhet.
 3. I blokken Skann klikker du på Velg skanning-knappen.

  Vinduet Skann vil da åpne.

 4. Klikk på Knappen Innstillinger-ikonet i blokken Bakgrunnssøk.

  Vinduet Innstillinger for Bakgrunnssøk vil da åpne.

 5. I vinduet Innstillinger for Bakgrunnssøk endrer du bryteren til eller Av.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.