Ažuriranje Kaspersky Password Manager aplikacije

11. oktobar 2023.

ID 84998

Ažuriranje Kaspersky Password Manager aplikacije popravlja greške, dodaje nove funkcije i poboljšava performanse postojećih funkcija.

Ažuriranja u odnosu na verziju 9.2

Automatska ažuriranja dostupna su počev od verzije 9.2, V ispravka. Za starije verzije, neophodno je da ručno uklonite aplikaciju i instalirate najnoviju verziju sa Kaspersky Web lokacije. U suprotnom, dobićete grešku.

Kaspersky Password Manager proverava server za ažuriranje da li postoji nova verzija aplikacije na svaka 3 časa. Ukoliko je nova verzija dostupna, Kaspersky Password Manager je preuzima na vaš računar u nečujnom režimu.

Nakon preuzimanja nove verzije, aplikacija upoređuje sve ugovore iz prethodne verzije sa ugovorima u ažuriranju. Ukoliko ništa ne zahteva radnje korisnika, Kaspersky Password Manager automatski pokreće ažuriranje.

Ukoliko su se promenile odredbe i uslovi Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom ili Smernice za privatnost, aplikacija će od vas zatražiti da ih pročitate i prihvatite.

Ukoliko se ne slažete sa novim odredbama i uslovima korišćenja aplikacije, nastavljate da koristite prethodnu verziju Kaspersky Password Manager aplikacije, čije ste ugovore prihvatili.

Nakon što se ažuriranje instalira, Kaspersky Password Manager od vas traži da ponovo pokrenete aplikaciju kako biste primenili promene.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.