Ordlista

4 april 2023

ID 95897

Aktiv nyckel

En nyckel som används av programmet.

Aktivera programmet

Växla programmet till fullt funktionellt läge. Aktivering av programmet utförs av användaren under eller efter programinstallationen. Du bör ha en aktiveringskod eller nyckelfil för att aktivera programmet.

Antivirusdatabaser

Databaser som innehåller information om hot mot datorsäkerheten som Kaspersky kände till när antivirusdatabaserna gavs ut. Poster i antivirusdatabaser gör att skadlig kod kan upptäckas i genomsökta objekt. Antivirusdatabaserna skapas av specialister vid Kaspersky och uppdateras varje timme.

Kasperskys uppdateringsservrar

En lista över Kasperskys HTTP- och FTP-servrar från vilka programmet laddar ner databasuppdateringar till mobila enheter.

Licens

En tidsbegränsad rättighet att använda programmet som ges enligt licensavtalet för slutanvändare.

Licensnyckel

En unik alfanumerisk sekvens. En licensnyckel möjliggör användning av programmet i enlighet med licensavtalet för slutanvändare (licenstyp, giltighetsperiod och restriktioner). Du kan endast använda programmet när du har en licensnyckel.

Licensvillkor

Den period under vilken du har tillgång till programmets funktioner och rätten att använda ytterligare tjänster. Vilka tjänster du kan använda beror på typen av licens.

Nyckelfil

En fil i xxxxxxxx.key-format som gör det möjligt att använda ett Kaspersky-program under en testlicens eller en kommersiell licens. Programmet genererar nyckelfilen baserat på aktiveringskoden. Du kan endast använda programmet när du har en nyckelfil.

Respittid

En begränsad tidsperiod som börjar från utgången av perioden för effektiv användning, då programvaran fungerar utan att ändra de tillgängliga funktionerna.

Uppdatera

Procedur för att ersätta eller lägga till nya filer (databaser eller programmoduler) som hämtats från Kasperskys uppdateringsservrar.

Ytterligare licensnyckel

En nyckel som ger rätt att använda programmet, men som inte används för närvarande.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.