Câu hỏi thường gặp

Bắt đầu

Làm thế nào tôi có thể bảo vệ ngay máy Mac của mình?

Làm thế nào để tôi kết nối với My Kaspersky?

Tôi kích hoạt ứng dụng bằng cách nào?

Làm thế nào để tôi bật phần mở rộng Kaspersky Security?

Quét Virus

Làm thế nào để tôi quét một tập tin hoặc thư mục để tìm virus?

Sự khác nhau giữa các tác vụ Quét toàn bộ, Quét nhanh và Quét tùy chỉnh là gì?

Tôi có thể làm gì nếu quyền truy cập tập tin bị chặn?

Bảo vệ theo thời gian thực

Làm thế nào để tôi quản lý bảo vệ máy Mac của mình?

Làm thế nào để tôi biến các tập tin, thư mục và website thành các đối tượng được tin cậy?

Làm thế nào để tôi chặn hoạt động xâm nhập mạng?

Tiền bạc & Quyền riêng tư

Tôi có thể đảm bảo an toàn cho hoạt động mua sắm và thanh toán trực tuyến bằng cách nào?

Làm thế nào để tôi có thể bảo vệ quyền riêng tư của mình trên Internet?

Làm thế nào để tôi có thể ngăn kẻ xâm nhập bí mật theo dõi mình?

Cập nhật & Báo cáo

Làm thế nào để tôi cập nhật cơ sở dữ liệu của ứng dụng?

Làm thế nào để tôi có thể xem báo cáo về hoạt động của ứng dụng?

Bảo vệ trẻ nhỏ

Kaspersky Safe Kids là gì?

Kiểm soát web là gì?

Về đầu trang