تامین اطلاعات به Kaspersky Security Network

16 سپتامبر 2019

ID 144977

محدوده اطلاعاتی که به Kaspersky Security Netwrok انتقال داده می‌شوند در بیانیۀ Kaspersky Security Network توضیح داده شده است.

برای مطالعه بیانیۀ Kaspersky Security Network:‏

  1. پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
  2. روی دکمه Settings 2019.png در قسمت پایینی پنجره کلیک کنید.

    پنجره تنظیمات باز می‌شود.

  3. در پنجره تنظیمات، قسمت سایر تنظیمات را انتخاب کنید.
  4. در قسمت سایر تنظیمات می‌توانید ابزارهای مدیریت و محافظت تکمیلی را انتخاب کنید.

    پنجره تنظیمات برای سایر ابزارهای محافظتی باز می‌شود.

  5. برای باز کردن متن بیانیۀ Kaspersky Security Network روی پیوند بیانیۀ Kaspersky Security Network کلیک کنید.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.