مجوز برنامه

16 سپتامبر 2019

ID 69238

در این قسمت، جنبه‌های اصلی مجوز برنامه وجود دارد.

در این بخش راهنما

درباره توافق‌نامه مجوز کاربر نهایی

درباره مجوز

درباره حالت عملکرد محدود

درباره کد فعال‌سازی

نحوه بازیابی کدهای فعال‌سازی

درباره اشتراک

نحوه تهیه مجوز

نحوه فعال‌سازی برنامه

نحوه تمدید مجوز

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.