بیانیۀ Kaspersky Security Network

16 سپتامبر 2019

ID 43552

در طول این مرحله، برنامه نصب از شما دعوت می‌کند تا در Kaspersky Security Network شرکت کنید. مشارکت در برنامه شامل ارسال اطلاعات مربوط به تهدیدات شناسایی‌شده بر روی رایانه شما، اجرای برنامه‌ها و برنامه‌های مجاز دانلود شده و نیز اطلاعاتی درباره سیستم عامل شما به AO Kaspersky Lab می‌شود. هیچگونه اطلاعات شخصی شما جمع آوری، پردازش یا ذخیره نمی‌شود.

بررسی بیانیۀ Kaspersky Security Network.‏ اگر تمامی شرایط را می‌پذیرید، در پنجره برنامه نصب روی دکمه پذیرش کلیک کنید.

اگر نمی‌خواهید در Kaspersky Security Network شرکت کنید، روی دکمه عدم پذیرش کلیک کنید.

پس از پذیرفتن یا رد کردن مشارکت در Kaspersky Security Network، نصب برنامه ادامه خواهد یافت.

اگر این برنامه را در کشورهای اتحادیه اروپا نصب کنید، بیانیۀ Kaspersky Security Network به شما پیشنهاد می‌کند که توافقنامه‌های دیگری را نیز که به پردازش داده‌های خصوصی شما مربوط می‌شود، بپذیرید.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.