درباره اشتراک

16 سپتامبر 2019

ID 71345

اشتراک در Kaspersky Total Security استفاده از برنامه با تنظیمات انتخابی (تاریخ انقضا و تعداد دستگاه‌های محافظت‌شده) را فراهم می‌کند. از طریق یک ارائه دهنده خدمات می‌توانید برای دریافت اشتراک Kaspersky Total Security اقدام کنید (به عنوان مثال از طریق ارائه دهنده اینترنت خود). می توانید اشتراک خود را موقتاً متوقف کرده یا از سر بگیرید، به صورت خودکار آن را تجدید کرده یا لغو کنید. می توانید از طریق صفحه شخصی خود در وب‌سایت ارائه دهنده خدمات، اشتراکتان را مدیریت کنید.

فروشندگان می‌توانند دو نوع اشتراک Kaspersky Total Security ارائه دهند: اشتراک‌های به‌روزرسانی و اشتراک‌های به‌روزرسانی و محافظت.

اشتراک می‌تواند محدود (به عنوان مثال یک ساله) یا نامحدود (بدون تاریخ انقضا) باشد. برای ادامه استفاده از Kaspersky Total Security پس از انقضای اشتراک محدود، باید اشتراک را تجدید کنید. اشتراک‌های نامحدود تا زمانی که پرداخت‌ها به موقع به ارائه دهنده خدمات انجام شود، به صورت خودکار تمدید می‌شوند.

هنگامی که اشتراک محدود منقضی می‌شود، یک دوره مهلت به شما داده می‌شود تا اشتراکتان را تجدید کنید. در طول این مهلت، عملکرد برنامه بدون تغییر باقی می‌ماند.

اگر اشتراک پیش از منقضی شدن این دوره مهلت تجدید نشود، Kaspersky Total Security به‌روزرسانی پایگاه داده برنامه را متوقف می‌کند (در مورد اشتراک‌های به‌روزرسانی) تعامل با Kaspersky Security Network متوقف می‌شود و همچنین حفاظت از رایانه و اجرای وظایف اسکن را متوقف می‌نماید (در مورد اشتراک‌های به‌روزرسانی و محافظت).

برای استفاده از Kaspersky Total Security از طریق اشتراک، باید کد فعال‌سازی دریافتی از ارائه دهنده خدمات خود را اعمال کنید. در برخی مواقع یک کد فعال‌سازی را می‌توانید دانلود کنید و به صورت خودکار آن را اعمال کنید. هنگامی که از برنامه بر اساس اشتراک استفاده می‌کنید، امکان اعمال یک کد فعال‌سازی دیگر برای تمدید مجوز شما وجود ندارد. تنها زمانی می‌توانید کد فعال‌سازی دیگری اعمال کنید که اعتبار اشتراک شما به پایان رسیده باشد.

اگر هنگام ثبت نام برای اشتراک خود، Kaspersky Total Security تحت مجوز فعلی استفاده می‌شود، پس از ثبت نام برای اشتراک، Kaspersky Total Security از اشتراک استفاده خواهد کرد. کد فعال‌سازی که از آن برای فعال‌سازی برنامه استفاده کرده اید را می‌توانید در یک رایانه دیگر نیز مورد استفاده قرار دهید.

برای لغو اشتراک خود، با ارائه دهنده خدماتی که Kaspersky Total Security را خریده اید تماس بگیرید.

بسته به ارائه دهنده اشتراک، گزینه‌های مدیریت مجموعه اشتراک ممکن است متفاوت باشد. علاوه بر آن ممکن است مدت زمان جبرانی در اختیار شما قرار نگیرد که در آن بتوانید اشتراک را تمدید کنید.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.