اعلامیه‌های مارک تجاری

16 سپتامبر 2019

ID 72033

مارک‌های تجاری و مارک‌های سرویس که دارایی دارندگان مربوطه هستند.

Dropbox is یک مارک تجاری Dropbox, Inc است.

‏Google‏، ‏Google Chrome‏، ‏Google Talk‏، Chrome‏، YouTube، ‏SPDY و Android علامت‌های تجاری Google, Inc هستند.

ICQ یک مارک تجاری و/یا مارک سرویس ICQ LLC است.

‏Intel، ‏Celeron و Atom علامت‌های تجاری Intel Corporation در ایالات متحده و/یا دیگر کشورها هستند.

JABBER یک علامت تجاری ثبت شده است و استفاده از آن توسط بنیاد استانداردهای XMPP اجازه داده شده است.

Mail.Ru یک علامت تجاری از Mail.ru LLC است.

‏Microsoft، ‏Bing، ‏Windows، ‏Windows Vista، ‏Internet Explorer، ‏Excel، ‏Outlook و ‏Skype علامت‌های تجاری ثبت‌شده Microsoft Corporation در ایالات متحده و دیگر کشورها هستند.

Mozilla‏، ‏Thunderbird و Firefox علامت‌های تجاری Mozilla Foundation هستند.

VMware یک مارک تجاری .VMware, Inc‎ یا مارک تجاری VMware, Inc.‎ ثبت شده در ایالات متحده امریکا یا دیگر محام قضایی است.

IOS علامت تجاری ثبت‌شدۀ Cisco Systems, Inc و/یا شرکت‌های تابعۀ آن در ایالات متحده و سایر کشورهاست.

macOS علامت تجاری .Apple Inc است که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده است.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.