การบอกรับเป็นสมาชิกทำงานอย่างไร

2 ตุลาคม 2566

ID 228632

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

การบอกรับเป็นสมาชิกแบบชำระเงินทำงานอย่างไร

การบอกรับเป็นสมาชิกจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดแต่ละช่วงเวลา เว้นแต่คุณจะยกเลิก เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาชำระเงิน คุณจะได้รับอีเมลพร้อมการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินที่จะเกิดขึ้นพร้อมการยืนยันราคาในการต่ออายุครั้งถัดไป การชำระเงินสำหรับงวดถัดไปจะเกิดขึ้นก่อนช่วงเวลาสมาชิกปัจจุบันจะหมดอายุ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการป้องกันอย่างต่อเนื่องจากภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ หากต่ออายุสมาชิกสำเร็จ วันที่เหลือของช่วงเวลาปัจจุบันจะถูกเพิ่มเข้าในช่วงเวลาใหม่

โปรดทราบว่าราคาการต่ออายุการบอกรับเป็นสมาชิกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ต่ออายุ อาจมีข้อเสนอพิเศษและส่วนลด ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อการบอกรับเป็นสมาชิกของคุณ

การบอกรับเป็นสมาชิกฟรีทำงานอย่างไร

การบอกรับเป็นสมาชิกช่วงทดลองฟรีจะใช้งานได้ทันทีเมื่อคุณบอกรับเป็นสมาชิก ไม่กี่วันก่อนที่ช่วงทดลองจะหมดอายุ คุณจะได้รับการเตือนเกี่ยวกับการต่ออายุการบอกรับเป็นสมาชิก หากคุณไม่ยกเลิกการบอกรับเป็นสมาชิกของคุณในระหว่างช่วงทดลองใช้ หลังจากช่วงทดลองใช้งานหมดอายุ การบอกรับเป็นสมาชิกจะต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับช่วงเวลาถัดไป

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงิน

หากการบอกรับเป็นสมาชิกของคุณไม่สามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติด้วยเหตุผลบางอย่าง (บัตรธนาคารของคุณหมดอายุ ถูกบล็อก หรือปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติ) คุณอาจได้รับระยะเวลาผ่อนผันในการต่ออายุการบอกรับเป็นสมาชิกของคุณเมื่อหมดอายุ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของแอปพลิเคชันได้โดยไม่มีข้อจำกัดในขณะที่อยู่ในระยะเวลาผ่อนผัน หากคุณยังไม่ได้ต่ออายุการบอกรับเป็นสมาชิกของคุณ แอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนเป็นโหมดการใช้งานอย่างจำกัด เมื่อระยะเวลาผ่อนผันหมดอายุ ระยะเวลาโหมดการใช้งานอย่างจำกัดขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการอนุญาตใช้งานและประเทศของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนวันที่เหลือจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาชำระเงิน ระยะเวลาผ่อนผัน หรือโหมดฟังก์ชันที่จำกัด สามารถพบได้ในส่วน โปรไฟล์

เกี่ยวกับการบอกรับเป็นสมาชิก Kaspersky ที่มี Kaspersky VPN Secure Connection

เกี่ยวกับการบอกรับเป็นสมาชิกที่ซื้อจากผู้ให้บริการ

เกี่ยวกับการบอกรับเป็นสมาชิกที่ซื้อผ่าน App Store, Google Play หรือ Huawei AppGallery

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง