Включване на защитена връзка

20 юли 2023 г.

ID 140369_1

За да включите VPN:

  1. Отворете Kaspersky VPN Secure Connection.
  2. Натиснете Включване.

Ще бъде установена защитена връзка. Състоянието на защитената връзка може да се променя, докато приложението работи.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.