Upravljanje pretplatama

20. jul 2023.

ID 165615

Svojom pretplatom možete upravljati (na primer, kupovina, obustavljanje ili nastavljanje) putem stranice ličnog naloga na Web lokaciji dobavljača usluga (na primer, putem vašeg Google naloga). Pratite uputstva na Google Play.

Pogledajte uputstva vašeg dobavljača usluga kako biste upravljali pretplatom kupljenom u App Store ili putem Huawei.

Pretplata se može obnoviti automatski ili ručno. Automatski obnovljena pretplata se automatski obnavlja na kraju svakog perioda važenja pretplate dok je ne otkažete. Ručno obnavljanje pretplate zahteva da vi obnovite pretplatu na kraju svakog perioda. Kada istekne ručno obnovljena pretplata, možda će vam biti odobren grejs period tokom kojeg aplikacija ostaje potpuno funkcionalna.

Uverite se da ste otkazali ili onemogućili automatsko obnavljanje za pretplate koje vam nisu potrebne kako biste izbegli neočekivane troškove. Naručivanje pretplate ne otkazuje vaše druge pretplate koje ova aplikacija obuhvata.

Da biste otkazali pretplatu ili prešli na ručno obnavljanje:

  1. Pođite do stranice vašeg ličnog naloga na Web lokaciji distributera.
  2. Proverite da li postoje aktivne pretplate koje obuhvataju aplikaciju za koju kupujete pretplatu.

    Otkažite ili onemogućite automatsko obnavljanje za pretplate koje vam nisu potrebne.

Ukoliko imate aktivnu pretplatu za Kaspersky VPN, možete je koristiti u samostalnoj aplikaciji Kaspersky VPN Secure Connection.

Kada se pretplatite na neograničenu verziju, neko vreme vam može biti ponuđena snižena cena. Ovaj popust se može odobriti samo jednom i odnosi se samo za navedeni period. Nakon isteka ovog perioda, biće vam naplaćena uobičajena cena pretplate za paket koji ste odabrali.

Ukoliko se pretplatite na Plus i Premium pakete kompanije Kaspersky, možete da koristite Kaspersky VPN funkcionalnost. Kaspersky VPN je takođe dostupan u probnoj verziji Kaspersky Plus.

Blokirana pretplata

Status pretplate „Blokirano“ znači da su inženjeri kompanije Kaspersky blokirali kôd za aktivaciju kako bi sprečili njegovu nezakonitu upotrebu. Potrebno je da aktivirate aplikaciju pomoću novog koda za aktiviranje.

Da biste dobili novi kôd za aktiviranje, obratite se korisničkom servisu Kaspersky. Novi kôd za aktiviranje možete kupiti i u internet prodavnici.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.