Quản lý gói đăng ký

20 Tháng Bảy, 2023

ID 165615

Bạn có thể quản lý các gói đăng ký của mình (ví dụ như mua, đình chỉ hoặc tiếp tục) thông qua tài khoản cá nhân trên website của nhà cung cấp dịch vụ (ví dụ: thông qua tài khoản Google của bạn). Làm theo các hướng dẫn trên Google Play.

Xem hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ của bạn để quản lý đăng ký đã mua trong App Store hoặc qua Huawei.

Có thể gia hạn gói đăng ký theo hình thức tự động hoặc thủ công. Gói đăng ký được gia hạn tự động sẽ tự động gia hạn vào cuối mỗi kỳ hạn của gói đăng ký cho đến khi bạn hủy bỏ nó. Gói đăng ký gia hạn thủ công phải được gia hạn vào cuối mỗi giai đoạn đăng ký. Khi đăng ký theo hình thức gia hạn thủ công hết hạn, bạn có thể được cấp thời gian ân hạn, trong thời gian đó ứng dụng vẫn hoạt động với đầy đủ tính năng.

Để tránh mất phí ngoài dự kiến, hãy đảm bảo bạn đã hủy bỏ hoặc tắt tính năng tự động gia hạn cho các gói đăng ký bạn không cần. Việc đặt mua gói đăng ký sẽ không hủy bỏ gói đăng ký khác của bạn trong ứng dụng này.

Để hủy bỏ một gói đăng ký hoặc chuyển sang gia hạn thủ công:

  1. Vào trang tài khoản cá nhân của bạn trên website của nhà cung cấp dịch vụ.
  2. Kiểm tra liệu có bất kỳ gói đăng ký đang hoạt động nào có chứa ứng dụng mà bạn đang mua một gói đăng ký hay không.

    Hủy bỏ hoặc tắt gia hạn tự động cho các gói đăng ký mà bạn không cần.

Nếu bạn có một gói đăng ký Kaspersky VPN đang hoạt động, bạn có thể sử dụng gói này trong ứng dụng độc lập Kaspersky VPN Secure Connection.

Khi đăng ký phiên bản không giới hạn, bạn có thể được ưu đãi giảm giá trong một khoản thời gian. Ưu đãi giảm giá này chỉ có thể sử dụng một lần và chỉ áp dụng trong thời gian quy định. Sau khi hết thời gian, chúng tôi sẽ tính phí theo mức thông thường đối với gói đăng ký bạn chọn.

Nếu đăng ký gói Plus và Cao cấp của ứng dụng Kaspersky, bạn có thể sử dụng chức năng Kaspersky VPN. Kaspersky VPN cũng có sẵn trong phiên bản dùng thử của Kaspersky Plus.

Gói đăng ký bị chặn

Gói đăng ký có trạng thái “Bị chặn” nghĩa là các kỹ sư Kaspersky đã chặn mã kích hoạt để ngăn việc sử dụng bất hợp pháp. Bạn cần kích hoạt ứng dụng bằng mã kích hoạt mới.

Để nhận mã kích hoạt mới, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng của Kaspersky . Bạn cũng có thể mua mã kích hoạt mới trong cửa hàng trực tuyến.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.