Giới thiệu về Trình duyệt riêng tư

29 Tháng Tám, 2019

ID 93724

Trong khi bạn duyệt web, các website sử dụng dịch vụ theo dõi để thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn. Các dịch vụ theo dõi sẽ sử dụng thông tin nhận được để phân tích hoạt động của bạn và có thể sử dụng kết quả phân tích để hiển thị những quảng cáo phù hợp với bạn.

Thành phần Trình duyệt riêng tư được thiết kế để ngăn chặn việc thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn.

Trong chế độ phát hiện, thành phần Trình duyệt riêng tư sẽ phát hiện và đếm các nỗ lực thu thập dữ liệu và viết thông tin này trong một báo cáo. Chế độ phát hiện được bật theo mặc định, và việc thu thập dữ liệu được cho phép trên tất cả các website.

Trong chế độ chặn, thành phần Trình duyệt riêng tư sẽ phát hiện và chặn các nỗ lực thu thập dữ liệu và lưu thông tin về các nỗ lực này trong một báo cáo. Trong chế độ này, việc thu thập dữ liệu bị chặn trên tất cả các website ngoại trừ:

  • bởi các website đã được thêm vào danh sách loại trừ
  • Các website của Kaspersky và đối tác
  • bởi các website có thể không hoạt động tốt nếu dịch vụ theo dõi bị chặn, theo thông tin mà Kaspersky có được

Bạn có thể quản lý thành phần Trình duyệt riêng tư thông qua giao diện Kaspersky Small Office Security hoặc với sự giúp đỡ của phần mở rộng Kaspersky Protection trong trình duyệt.

Trình duyệt riêng tư có các hạn chế sau:

  • Ứng dụng không chặn việc thu thập dữ liệu bởi dịch vụ theo dõi thuộc hạng mục "Mạng xã hội" trong khi bạn đang tham gia website của mạng xã hội đó.
  • Nếu trang web đưa ra yêu cầu thu thập dữ liệu không thể được xác định, Kaspersky Small Office Security sẽ không chặn nỗ lực thu thập dữ liệu này và không hiển thị thông tin về nó.
  • Nếu trang web đưa ra yêu cầu thu thập dữ liệu có thể được xác định nhưng không thể được khớp đến bất kỳ trang web nào hiện đang mở trong trình duyệt, Kaspersky Small Office Security sẽ áp dụng hành động được quy định trong thiết lập Trình duyệt riêng tư (chặn hoặc cho phép thu thập dữ liệu). Ứng dụng sẽ hiển thị thông tin về nỗ lực thu thập dữ liệu này trong bản báo cáo nhưng không bao gồm thông tin này trong thống kê Trình duyệt riêng tư được hiển thị trong trình duyệt.

Chức năng này không khả dụng nếu Kaspersky Small Office Security được cài đặt trên một máy chủ tập tin.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.