Конфигуриране на филтрирането

28 септември 2023 г.

ID 178645

За да включите филтриране на обажданията:

  1. В долната лента с раздели на приложението Kaspersky натиснете Всички функции .
  2. Натиснете Филтър обаждане.
  3. Задайте функцията Блокиране на обаждания от нежелани номера на ВКЛ.

    Обажданията от Вашия списък с отказани сега ще са блокирани.

Можете също така да включите или изключите подканата за блокиране на неизвестен номер. Тази подкана се показва веднага след обаждане от номера, които не са в списъка Ви с контакти. От тази подкана можете да добавите неизвестен номер във Вашия списък с отказани само с едно натискане. За детайли вижте раздела Как се добавя телефонен номер към списъка с отказани незабавно след повикване.

Опцията Уведомяване след повикване е достъпна само за потребители в Русия, Индонезия и Република Казахстан.

За да включите подканата:

  1. В долната лента с раздели на приложението Kaspersky натиснете Всички функции .
  2. Натиснете Филтър обаждане.
  3. Задайте функцията Уведомяване след повикване на ВКЛ.

След като приключите с повикването или го откажете, сега ще виждате подканата.

Ако Kaspersky Who Calls е инсталирано на вашето устройство, приложението Kaspersky използва настройките за подкани от това приложение. В този случай можете да промените настройките на подканите в приложението Kaspersky Who Calls. Моля, обърнете внимание, че Kaspersky Who Calls е достъпна само в Русия, Индонезия и в Република Казахстан.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.