Lista termina

4. april 2023.

ID 95897

Aktiviranje aplikacije

Prebacivanje aplikacije u potpuno funkcionalan režim rada. Aktiviranje aplikacije obavlja korisnik tokom ili nakon instaliranja aplikacije. Trebalo bi da imate kôd za aktiviranje ili datoteku ključa kako biste aktivirali aplikaciju.

Aktivni ključ

Ključ koji trenutno koristi aplikacija.

Antivirusne baze podataka

Baze podataka koje sadrže informacije o bezbednosnim pretnjama po računar koje su poznate Kaspersky kompaniji u trenutku izdavanja antivirusnih baze podataka. Unosi u antivirusnim bazama podataka koji pružaju mogućnost otkrivanja zlonamernog kôda u analiziranim objektima. Antivirusne baze podataka su napravili Kaspersky stručnjaci i ažuriraju ih iz časa u čas.

Ažuriranje

Postupak menjanja ili dodavanja novih datoteka (baza podataka ili modula aplikacije) primljenih sa Kaspersky servera za ažuriranje.

Datoteka ključa

Datoteka u xxxxxxxx.key formatu koja omogućava upotrebu Kaspersky aplikacije pod probnom ili komercijalnom licencom. Aplikacija pravi datoteku ključa na osnovu kôda za aktiviranje. Aplikaciju možete koristiti samo kada imate ključ.

Dodatni ključ licence

Ključ koji potvrđuje pravo na upotrebu aplikacije, ali se trenutno ne koristi.

Grejs period

Ograničeni vremenski period koji počinje istekom perioda važenja licence, a tokom kog softver radi bez promena u pogledu dostupnosti funkcija.

Kaspersky serveri za ažuriranje

Lista Kaspersky HTTP i FTP servera sa kojih aplikacija preuzima baze podataka za ažuriranje mobilnih uređaja.

Ključ licence

Jedinstveni alfa numerički niz. Licenca omogućava upotrebu aplikacije u skladu sa Ugovorom o licenciranju sa krajnjim korisnikom (tip licence, period važenja i ograničenja). Aplikaciju možete koristiti samo kada imate licencni ključ.

Licenca

Vremenski ograničeno pravo na upotrebu aplikacije, dobijeno u skladu sa Ugovorom o licenciranju sa krajnjim korisnikom.

Period važenja licence

Vremenski period tokom kog imate pristup funkcijama aplikacije i pravo na korišćenje dodatnih usluga. Usluge možete koristiti u zavisnosti od tipa licence.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.