การฟื้นฟูระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน

16 กันยายน 2562

ID 96493

แอปพลิเคชัน Kaspersky Rescue Disk มีเจตนาเพื่อฟื้นฟูระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน คุณสามารถใช้ Kaspersky Rescue Disk สำหรับการสแกนและฆ่าเชื้อคอมพิวเตอร์ที่ติดเชื้อซึ่งไม่สามารถฆ่าเชื้อโดยการใช้วิธีการอื่น (เช่น การใช้แอปพลิเคชันต้านไวรัส)

คุณสามารถดูรายละเอียดการใช้ Kaspersky Rescue Disk เพิ่มเติมซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้ บนเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง