Ρυθμίσεις δικτύου για αλληλεπίδραση με εξωτερικές υπηρεσίες

3 Οκτωβρίου 2023

ID 233596

Η εφαρμογή Kaspersky χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις δικτύου για αλληλεπίδραση με εξωτερικές υπηρεσίες.

Ρυθμίσεις δικτύου

Διεύθυνση

Περιγραφή

activation-v2.kaspersky.com/activationservice/activationservice.svc

Πρωτόκολλο: HTTPS

Θύρα: 443

Ενεργοποίηση της εφαρμογής.

s00.upd.kaspersky.com

s01.upd.kaspersky.com

s02.upd.kaspersky.com

s03.upd.kaspersky.com

s04.upd.kaspersky.com

s05.upd.kaspersky.com

s06.upd.kaspersky.com

s07.upd.kaspersky.com

s08.upd.kaspersky.com

s09.upd.kaspersky.com

s10.upd.kaspersky.com

s11.upd.kaspersky.com

s12.upd.kaspersky.com

s13.upd.kaspersky.com

s14.upd.kaspersky.com

s15.upd.kaspersky.com

s16.upd.kaspersky.com

s17.upd.kaspersky.com

s18.upd.kaspersky.com

s19.upd.kaspersky.com

cm.k.kaspersky-labs.com

Πρωτόκολλο: HTTPS

Θύρα: 443

Ενημέρωση βάσεων δεδομένων και λειτουργικών μονάδων της εφαρμογής.

downloads.upd.kaspersky.com

Πρωτόκολλο: HTTPS

Θύρα: 443

 • Ενημέρωση βάσεων δεδομένων και λειτουργικών μονάδων της εφαρμογής.
 • Επαλήθευση της πρόσβασης σε διακομιστές Kaspersky. Εάν δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στους διακομιστές με χρήση DNS συστήματος, η εφαρμογή χρησιμοποιεί δημόσιο DNS. Αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί ότι οι βάσεις δεδομένων προστασίας από ιούς είναι ενημερωμένες και ότι το επίπεδο ασφάλειας του υπολογιστή διατηρείται υψηλό. Η εφαρμογή Kaspersky χρησιμοποιεί την ακόλουθη λίστα δημόσιων διακομιστών DNS, με την ακόλουθη σειρά:
  1. Google Public DNS (8.8.8.8).
  2. Cloudflare DNS (1.1.1.1).
  3. Alibaba Cloud DNS (223.6.6.6).
  4. Quad9 DNS (9.9.9.9).
  5. CleanBrowsing (185.228.168.168).

Τα αιτήματα που αποστέλλονται από την εφαρμογή ενδέχεται να περιέχουν διευθύνσεις τομέων και τη δημόσια διεύθυνση IP του χρήστη, επειδή η εφαρμογή δημιουργεί μια σύνδεση TCP/UDP με τον διακομιστή DNS. Αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται, για παράδειγμα, για την επικύρωση του πιστοποιητικού ενός πόρου web κατά τη χρήση HTTPS. Εάν η εφαρμογή Kaspersky χρησιμοποιεί δημόσιο διακομιστή DNS, η επεξεργασία δεδομένων διέπεται από την πολιτική απορρήτου της σχετικής υπηρεσίας. Εάν θέλετε να αποτρέψετε τη χρήση δημόσιου διακομιστή DNS από την εφαρμογή Kaspersky, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών για μια ιδιωτική ενημέρωση κώδικα.

touch.kaspersky.com

Πρωτόκολλο: HTTP

 • Λήψη της αξιόπιστης ώρας για τον έλεγχο της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού (σύνδεση TLS).
 • Προειδοποίηση ότι απαγορεύτηκε στο πρόγραμμα περιήγησης η πρόσβαση σε έναν πόρο web όταν είναι ενεργοποιημένη η Ασφαλής περιήγηση.

p00.upd.kaspersky.com

p01.upd.kaspersky.com

p02.upd.kaspersky.com

p03.upd.kaspersky.com

p04.upd.kaspersky.com

p05.upd.kaspersky.com

p06.upd.kaspersky.com

p07.upd.kaspersky.com

p08.upd.kaspersky.com

p09.upd.kaspersky.com

p10.upd.kaspersky.com

p11.upd.kaspersky.com

p12.upd.kaspersky.com

p13.upd.kaspersky.com

p14.upd.kaspersky.com

p15.upd.kaspersky.com

p16.upd.kaspersky.com

p17.upd.kaspersky.com

p18.upd.kaspersky.com

p19.upd.kaspersky.com

downloads.kaspersky-labs.com

cm.k.kaspersky-labs.com

Πρωτόκολλο: HTTP

Θύρα: 80

Ενημέρωση βάσεων δεδομένων και λειτουργικών μονάδων της εφαρμογής.

ds.kaspersky.com

Πρωτόκολλο: HTTPS

Θύρα: 443

Χρήση του Kaspersky Security Network.

ksn-a-stat-geo.kaspersky-labs.com

ksn-file-geo.kaspersky-labs.com

ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com

ksn-url-geo.kaspersky-labs.com

ksn-a-p2p-geo.kaspersky-labs.com

ksn-info-geo.kaspersky-labs.com

ksn-cinfo-geo.kaspersky-labs.com

Πρωτόκολλο: Οποιοδήποτε

Θύρα: 443, 1443

Χρήση του Kaspersky Security Network.

click.kaspersky.com

redirect.kaspersky.com

Πρωτόκολλο: HTTPS

Ακολουθήστε συνδέσμους από το περιβάλλον εργασίας.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.