Thiết lập mạng để tương tác với các dịch vụ bên ngoài

3 Tháng Mười, 2023

ID 233596

Ứng dụng Kaspersky sử dụng các thiết lập mạng sau để tương tác với các dịch vụ bên ngoài.

Thiết lập mạng

Địa chỉ

Mô tả

activation-v2.kaspersky.com/activationservice/activationservice.svc

Giao thức: HTTPS

Cổng: 443

Kích hoạt ứng dụng.

s00.upd.kaspersky.com

s01.upd.kaspersky.com

s02.upd.kaspersky.com

s03.upd.kaspersky.com

s04.upd.kaspersky.com

s05.upd.kaspersky.com

s06.upd.kaspersky.com

s07.upd.kaspersky.com

s08.upd.kaspersky.com

s09.upd.kaspersky.com

s10.upd.kaspersky.com

s11.upd.kaspersky.com

s12.upd.kaspersky.com

s13.upd.kaspersky.com

s14.upd.kaspersky.com

s15.upd.kaspersky.com

s16.upd.kaspersky.com

s17.upd.kaspersky.com

s18.upd.kaspersky.com

s19.upd.kaspersky.com

cm.k.kaspersky-labs.com

Giao thức: HTTPS

Cổng: 443

Cập nhật các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng.

downloads.upd.kaspersky.com

Giao thức: HTTPS

Cổng: 443

 • Cập nhật các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng.
 • Xác minh quyền truy cập vào máy chủ Kaspersky. Nếu không thể truy cập vào các máy chủ sử dụng DNS hệ thống, ứng dụng sẽ sử dụng DNS công cộng. Đây là điều cần thiết để đảm bảo cơ sở dữ liệu diệt virus được cập nhật và duy trì mức độ bảo mật cho máy tính. Ứng dụng Kaspersky sử dụng danh sách các máy chủ DNS công cộng sau, theo trình tự sau:
  1. Google Public DNS (8.8.8.8).
  2. Cloudflare DNS (1.1.1.1).
  3. Alibaba Cloud DNS (223.6.6.6).
  4. Quad9 DNS (9.9.9.9).
  5. CleanBrowsing (185.228.168.168).

Các yêu cầu do ứng dụng gửi đi có thể chứa địa chỉ của các miền và địa chỉ IP công cộng của người dùng vì ứng dụng thiết lập kết nối TCP/UDP với máy chủ DNS. Đây là thông tin cần thiết, ví dụ như để xác thực chứng chỉ của tài nguyên web khi sử dụng HTTPS. Nếu ứng dụng Kaspersky đang sử dụng máy chủ DNS công cộng, việc xử lý dữ liệu được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của dịch vụ liên quan. Nếu bạn muốn ngăn ứng dụng Kaspersky sử dụng máy chủ DNS công cộng, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật để có bản vá riêng.

touch.kaspersky.com

Giao thức: HTTP

 • Nhận thời gian tin tưởng để kiểm tra thời hạn hiệu lực của chứng chỉ (kết nối TLS).
 • Xin cảnh báo rằng quyền truy cập vào tài nguyên web sẽ bị từ chối trong trình duyệt khi Duyệt mạng an toàn được bật.

p00.upd.kaspersky.com

p01.upd.kaspersky.com

p02.upd.kaspersky.com

p03.upd.kaspersky.com

p04.upd.kaspersky.com

p05.upd.kaspersky.com

p06.upd.kaspersky.com

p07.upd.kaspersky.com

p08.upd.kaspersky.com

p09.upd.kaspersky.com

p10.upd.kaspersky.com

p11.upd.kaspersky.com

p12.upd.kaspersky.com

p13.upd.kaspersky.com

p14.upd.kaspersky.com

p15.upd.kaspersky.com

p16.upd.kaspersky.com

p17.upd.kaspersky.com

p18.upd.kaspersky.com

p19.upd.kaspersky.com

downloads.kaspersky-labs.com

cm.k.kaspersky-labs.com

Giao thức: HTTP

Cổng: 80

Cập nhật các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng.

ds.kaspersky.com

Giao thức: HTTPS

Cổng: 443

Sử dụng Kaspersky Security Network.

ksn-a-stat-geo.kaspersky-labs.com

ksn-file-geo.kaspersky-labs.com

ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com

ksn-url-geo.kaspersky-labs.com

ksn-a-p2p-geo.kaspersky-labs.com

ksn-info-geo.kaspersky-labs.com

ksn-cinfo-geo.kaspersky-labs.com

Giao thức: Bất kỳ

Cổng: 443, 1443

Sử dụng Kaspersky Security Network.

click.kaspersky.com

redirect.kaspersky.com

Giao thức: HTTPS

Truy cập các liên kết trong giao diện.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.