Περιεχόμενα αρχείων ιχνών, αρχείων αποτύπωσης και αρχείων ρυθμίσεων

12 Απριλίου 2023

ID 171494

Σημείωση: Η πρόσβαση σε όλα τα αρχεία που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα είναι εφικτή μόνο από τον διαχειριστή συστήματος του υπολογιστή και τον ιδιοκτήτη του λογαριασμού υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το Kaspersky VPN.

1. Αρχεία ιχνών

Τα αρχεία ιχνών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με συμβάντα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Kaspersky VPN. Τα αρχεία ιχνών αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή σας, στον ακόλουθο φάκελο: ~/Library/Group Containers/2Y8XE5CQ94.com.kaspersky.ksec/Library/Application Support/KSEC/Logs/

Τα ίχνη περιέχονται στα παρακάτω αρχεία:

 • ksec_agent_<χρονική σήμανση>.log
 • ksec_app_<χρονική σήμανση>.log
 • ksec_daemon_<χρονική σήμανση>_pid_<PID>.log
 • ksec_networkextension_<χρονική σήμανση>.log

Τα αρχεία ιχνών ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες:

 • Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και το λειτουργικό σύστημα (μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, τύπος συσκευής, διευθύνσεις MAC των συσκευών δικτύου, τύπος λειτουργικού συστήματος, έκδοση λειτουργικού συστήματος)
 • Πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές που φορτώνονται από τον χρήστη (URL, χαρακτηριστικά, μέγεθος αρχείου, πληροφορίες σχετικά με τη διεργασία που φόρτωσε το αρχείο)
 • Πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές που έχουν εκκινήσει και τις λειτουργικές μονάδες τους
 • Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των εφαρμογών και των λειτουργικών μονάδων τους
 • Πληροφορίες σχετικά με σφάλματα στην εγκατεστημένη εφαρμογή Kaspersky και στο γραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη της εφαρμογής
 • Πληροφορίες σχετικά με συνδέσεις δικτύου και ρυθμίσεις δικτύου: διεύθυνση IP του απομακρυσμένου υπολογιστή και του υπολογιστή του χρήστη, διεύθυνση IP των διακομιστών DNS, διεύθυνση MAC του σημείου πρόσβασης, όνομα δικτύου, ισχύς σήματος, αριθμοί θυρών των θυρών που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της σύνδεσης, πρωτόκολλο δικτύου, κατάσταση σύνδεσης τη στιγμή της δημιουργίας του αρχείου, αξιοπιστία δικτύου, ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης – κατακερματισμένο όνομα χρήστη/κωδικός πρόσβασης
 • Πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση στους διακομιστές της Kaspersky
 • Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις σε διακομιστές Pango
 • Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της άδειας χρήσης (τύπος άδειας χρήσης, περιοχή)
 • Πληροφορίες σχετικά με τα παραληφθέντα και απεσταλθέντα πακέτα δικτύου από τον υπολογιστή μέσω του δικτύου τηλεπικοινωνιών
 • Πληροφορίες σχετικά με τα απεσταλθέντα και παραληφθέντα email και άμεσα μηνύματα
 • Πληροφορίες σχετικά με το My Kaspersky: πληροφορίες για τα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης για τοποθεσίες Web, καθώς και περιεχόμενο των αρχείων cookie
 • Δημόσιο πιστοποιητικό διακομιστή
 • Πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις γλώσσας, το αναγνωριστικό του λογισμικού, την προσαρμογή του λογισμικού, την έκδοση του λογισμικού, το μοναδικό αναγνωριστικό εγκατάστασης του λογισμικού, το μοναδικό αναγνωριστικό του υπολογιστή

Τα αρχεία ιχνών περιλαμβάνουν μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επιδιόρθωση ελαττωμάτων στην εφαρμογή. Η Kaspersky χρησιμοποιεί αρχεία ιχνών για να ερευνήσει περιστατικά που σχετίζονται με σφάλματα στη λειτουργία του Kaspersky VPN.

Από προεπιλογή, η δημιουργία αρχείων ιχνών είναι απενεργοποιημένη. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δημιουργία αρχείων ιχνηλάτησης στις ρυθμίσεις της εφαρμογής.

Τα αρχεία ιχνών αποστέλλονται στην Kaspersky μόνο χειροκίνητα. Το Kaspersky VPN δεν στέλνει αρχεία ιχνών στην Kaspersky αυτόματα.

Μπορείτε να επιλέξετε πώς θα στέλνονται τα αρχεία ιχνών στην Kaspersky.

Πριν στείλετε αρχεία ιχνών στην Kaspersky, ελέγξτε το περιεχόμενό τους.

Σημαντικό: Τα αρχεία ιχνών ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικές ή ευαίσθητες πληροφορίες. Με την αποστολή των αρχείων ιχνών στην Kaspersky, συμφωνείτε να παρέχετε στην Kaspersky όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα αρχεία ιχνών που στέλνετε, και συναινείτε στη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την αποστολή τους.

2. Αρχεία αποτύπωσης

Τα αρχεία αποτύπωσης περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη μνήμη εργασίας των διεργασιών της εφαρμογής τη στιγμή που δημιουργείται η αποτύπωση μνήμης. Τα αρχεία αποτύπωσης μπορεί να περιέχουν εμπιστευτικά δεδομένα.

Τα αρχεία αποτύπωσης δημιουργούνται από το λειτουργικό σύστημα και στέλνονται στους διακομιστές της Apple μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Πριν στείλετε ένα αρχείο αποτύπωσης, ελέγξτε το περιεχόμενό του.

3. Πρόσθετα αρχεία

Επιπλέον, το Kaspersky VPN δημιουργεί πρόσθετα αρχεία ρυθμίσεων που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη. Τα αρχεία αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του λογισμικού: ρυθμίσεις, εσωτερικές βάσεις δεδομένων, αρχεία ρύθμισης παραμέτρων.

Οι ειδικοί της Εξυπηρέτησης πελατών ενδέχεται να σας ζητήσουν να τους παρέχετε τα πρόσθετα αρχεία προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία αιτημάτων που σχετίζονται με σφάλματα στο λογισμικό. Ο χρήστης στέλνει αυτά τα δεδομένα χειροκίνητα, κατόπιν αιτήματος του ειδικού της Εξυπηρέτησης πελατών.

Με την αποστολή των πρόσθετων αρχείων ρυθμίσεων στην Εξυπηρέτηση πελατών, συμφωνείτε να παρέχετε όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνουν και συναινείτε στη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την αποστολή τους. Πριν στείλετε αυτά τα αρχεία, ελέγξτε τα περιεχόμενά τους.

Αυτά τα πρόσθετα αρχεία ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες:

 • Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης – ο κατακερματισμός του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης
 • Διαπιστευτήρια για σύνδεση στο My Kaspersky
 • Ονόματα δικτύων Wi-Fi για τα οποία έχουν διαμορφωθεί κανόνες ενεργοποίησης ασφαλούς σύνδεσης

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.