Czyszczenie śladów aktywności

3 października 2023

ID 70902

Czynności użytkownika na komputerze są zapisywane w systemie operacyjnym. Zapisywane są następujące informacje:

 • Szczegółowe informacje dotyczące wyszukiwanych przez użytkownika fraz i odwiedzonych stron internetowych
 • Informacje o uruchomionych aplikacjach oraz otwartych i zapisanych plikach
 • Wpisy z dziennika zdarzeń Microsoft Windows
 • Inne informacje dotyczące aktywności użytkownika

Cyberprzestępcy i nieautoryzowane osoby mogą uzyskać dostęp do poufnych danych znajdujących się w informacjach dotyczących poprzednich akcji użytkownika.

Aplikacja zawiera Kreator czyszczenia śladów aktywności, który usuwa ślady działań użytkownika w systemie operacyjnym.

W celu uruchomienia Kreatora czyszczenia śladów aktywności:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Przejdź do sekcji Prywatność.
 3. W bloku Czyszczenie śladów aktywności kliknij przycisk Znajdź aktywność.

Kreator składa się z szeregu okien (kroków) przełączanych przy pomocy przycisków Wstecz i Dalej. W celu zamknięcia Kreatora po zakończeniu jego działania, kliknij przycisk Gotowe. W celu zatrzymania Kreatora w dowolnym momencie, użyj przycisku Anuluj.

Przyjrzyjmy się dokładniej krokom Kreatora.

Uruchamianie Kreatora

 1. Wybierz jedną lub dwie opcje działania kreatora:
  • Wyszukaj ślady aktywności użytkownika. Kreator rozpocznie wyszukiwanie śladów aktywności użytkownika na komputerze.
  • Wycofaj zmiany. Kreator wycofa zmiany wprowadzone wcześniej przez Kreator czyszczenia śladów aktywności. Opcja ta jest dostępna, jeżeli Kreator wcześniej usunął ślady aktywności.
 2. Kliknij przycisk Dalej, aby uruchomić Kreator.

Wyszukiwanie śladów aktywności

Jeśli wybrano opcję Wyszukaj ślady aktywności użytkownika, Kreator wyszuka ślady aktywności na komputerze. Wyszukiwanie może chwilę potrwać. Po zakończeniu wyszukiwania, Kreator automatycznie przejdzie do następnego kroku.

Wybieranie akcji Kreatora czyszczenia śladów aktywności

Po zakończeniu wyszukiwania, Kreator wyświetli informacje o wykrytych śladach aktywności i zapyta o działanie, jakie ma wykonać w celu wyeliminowania tych śladów aktywności.

Aby przejrzeć działania, które zostały uwzględnione w grupie, rozwiń listę wybranej grupy.

Aby kreator wykonał pewne działanie, wybierz odpowiednie pole obok działania. Domyślnie Kreator wykonuje wszystkie zalecane i szczególnie zalecane akcje. Jeżeli nie chcesz wykonywać pewnych akcji, usuń zaznaczenie z pól obok nich.

Zdecydowanie nie zaleca się usuwania zaznaczeń z pól wybranych domyślnie, gdyż zwiększy to podatność Twojego komputera na zagrożenia.

Po zdefiniowaniu zestawu działań, które Kreator wykona, kliknij przycisk Dalej.

Czyszczenie śladów aktywności

Kreator wykona działania wskazane w poprzednim kroku. Usuwanie śladów aktywności może zająć chwilę czasu. Czyszczenie niektórych śladów aktywności może wymagać ponownego uruchomienia komputera. Jeżeli będzie to konieczne, Kreator wyświetli odpowiedni komunikat.

Po zakończeniu czyszczenia, Kreator automatycznie przejdzie do następnego kroku.

Kończenie działania Kreatora

W celu zakończenia działania Kreatora kliknij przycisk Gotowe.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.