Zmiana ustawień modułu Ochrona przed włamaniami

3 października 2023

ID 82507

W celu zmiany ustawień modułu Ochrona przed włamaniami:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij Przycisk ustawień znajdujący się w dolnej części okna głównego.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia.

 3. Wybierz sekcję Ustawienia zabezpieczeń.
 4. Wybierz komponent Ochrona przed włamaniami.
 5. W oknie Ustawienia modułu Ochrona przed włamaniami kliknij odnośnik Zarządzaj aplikacjami w celu otwarcia okna Zarządzaj aplikacjami.
 6. Na liście zaznacz żądaną aplikację i kliknij dwukrotnie jej nazwę, aby otworzyć okno Reguły aplikacji.
 7. W celu skonfigurowania reguł dostępu aplikacji do zasobów systemu operacyjnego:
  1. Na zakładce Pliki i rejestr systemu wybierz żądaną kategorię zasobu.
  2. Kliknij ikonę w kolumnie z dostępnym działaniem dla zasobu (Odczyt, Zapis, Usuwanie lub Tworzenie) w celu otwarcia menu. W menu wybierz odpowiedni element (Dziedzicz, Zezwól, Pytaj użytkownika lub Blokuj).
 8. W celu skonfigurowania uprawnień dla aplikacji do wykonywania w systemie operacyjnym różnych działań:
  1. Na zakładce Uprawnienia wybierz żądaną kategorię uprawnień.
  2. W kolumnie Akcja kliknij ikonę w celu otwarcia menu i wybierz z niego odpowiedni element (Dziedzicz, Zezwól, Pytaj użytkownika lub Blokuj).
 9. W celu skonfigurowania uprawnień dla aplikacji do wykonywania w sieci różnych działań:
  1. Na karcie Reguły sieciowe kliknij przycisk Dodaj.

   Zostanie otwarte okno Reguła sieciowa.

  2. W otwartym oknie określ wymagane ustawienia i kliknij przycisk Zapisz.
  3. Przypisz priorytet do nowej reguły. W tym celu zaznacz regułę i przenieś ją w górę lub w dół listy.
 10. Aby z obszaru skanowania wykluczyć niektóre działania aplikacji, na zakładce Wykluczenia zaznacz pola obok działań, których kontrola ma być wyłączona.
 11. Kliknij przycisk Zapisz.

  Wszystkie wykluczenia utworzone w regułach Ochrony przed włamaniami są dostępne w oknie ustawień Kaspersky Small Office Security, w sekcji Wykluczenia i działania dotyczące wykrywania obiektów.

Ochrona przed włamaniami będzie monitorować i ograniczać działania aplikacji zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.