Jak zaktualizować Kaspersky Small Office Security?

3 października 2023

ID 71677

Aplikacja jest aktualizowana automatycznie, jeśli w oknie ustawień aktualizacji wybierzesz tryb aktualizacji Automatycznie → (BezpieczeństwoAktualizacja antywirusowych baz danychTerminarz aktualizacji baz danych).

Aplikacja jest automatycznie aktualizowana, jeśli instalujesz nową wersję aplikacji na poprzedniej. Podczas aktualizacji aplikacji, wszystkie ustawienia zostaną zachowane.

Jeśli użytkownik wstrzymał zadania skanowania w momencie nadejścia aktualizacji, aplikacja wymusi zatrzymanie tych zadań i uruchomi aktualizację. Nie wymusza się zatrzymania aktywnych zadań skanowania.

Instalowanie Kaspersky Small Office Security na Kaspersky Small Office Security 5, 6 lub 7

Jeśli instalujesz Kaspersky Small Office Security na komputerze, na którym jest już zainstalowany Kaspersky Small Office Security 5, 6 lub 7, niedostępne będą następujące typy danych:

  • Bazy danych modułu Anti-Spam
  • Pliki w Kwarantannie

Jeśli posiadasz bieżącą licencję dla poprzedniej wersji Kaspersky Small Office Security, nie musisz aktywować aplikacji. Kreator instalacji automatycznie pobierze informacje o licencji dla poprzedniej wersji Kaspersky Small Office Security i zastosuje je podczas instalacji Kaspersky Small Office Security.

Podczas pobierania aktualizacji porówna poprzednią i nową wersję Umowy licencyjnej, Oświadczenia Kaspersky Security Network oraz Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych w celach marketingowych. Jeśli treści umów i/lub oświadczeń różnią się, aplikacja wyświetli pytanie o ponowne ich przeczytanie i zaakceptowanie.

Podczas aktualizacji z poprzedniej wersji stosowane są pewne ograniczenia.

Jeśli wcześniej utworzyłeś kontener w Kaspersky Small Office Security 4, przy pierwszym dostępie do kontenera program Kaspersky Small Office Security zmieni go na Tajny magazyn. Pliki w Tajnym magazynie staną się dostępne po zakończeniu konwersji. Przekonwertowanie kontenerów do Tajnych magazynów może zająć sporo czasu.

Aplikację można uaktualnić do nowej wersji, jeśli na komputerze jest zainstalowany Kaspersky Small Office Security w jednej z następujących wersji:

  • Kaspersky Small Office Security 5
  • Kaspersky Small Office Security 6
  • Kaspersky Small Office Security 7

Ograniczenia aktualizacji z poprzedniej wersji aplikacji

Aktualizowanie z Kaspersky Small Office Security wiąże się z następującymi ograniczeniami i cechami:

  • Po aktualizacji z poprzedniej wersji, program Kaspersky Small Office Security jest uruchamiany automatycznie nawet wtedy, gdy automatyczne uruchamianie aplikacji jest wyłączone w ustawieniach. Jeśli po aktualizacji system operacyjny zostanie uruchomiony ponownie, Kaspersky Small Office Security nie zostanie uruchomiony automatycznie nawet wtedy, gdy automatyczne uruchamianie aplikacji jest wyłączone w ustawieniach.
  • Jeśli w poprzedniej wersji Kaspersky Small Office Security dla serwerów plików nie było Kontroli systemu, ten komponent zostanie włączony domyślnie podczas aktualizacji do nowej wersji. Jeśli zaktualizujesz z wersji Kaspersky Small Office Security, która już zawiera komponent Kontrola systemu, ustawienia tego komponentu zostaną zapisane.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.