Blokiranje neželjene e-pošte (spam)

16. septembar 2019.

ID 70766

Ukoliko primate velike količine neželjene pošte, preporučujemo vam da omogućite komponentu Zaštita od neželjene pošte i postavite nivo bezbednosti na Preporučeno.

Da biste omogućili Zaštitu od neželjene pošte i postavili preporučeni nivo bezbednosti:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na Settings 2019.png dugme u donjem delu prozora.

  Otvara se prozor Postavke.

 3. U levom delu prozora, izaberite odeljak Zaštita.
 4. U desnom delu odeljka Zaštita, izaberite komponentu Zaštita od neželjene pošte.

  Prozor prikazuje postavke komponente Zaštita od neželjene pošte.

 5. U desnom delu prozora, omogućite komponentu Zaštita od neželjene pošte koristeći odgovarajuću opciju.
 6. U odeljku Nivo bezbednosti, uverite se da je postavljen Preporučeni nivo bezbednosti.

Sledeća ograničenja se primenjuju na Zaštitu od neželjene pošte:

 • Komponenta Zaštita od neželjene pošte može da analizira samo one poruke koje su potpuno preuzete sa servera za e-poštu, bez obzira koji se protokol koristio.
 • Komponenta Zaštita od neželjene pošte ne proverava poruke koje se prenesu putem MAPI protokola.

Komponenta Zaštita od neželjene pošte je onemogućena kada aplikaciju nadogradite u njenu najnoviju verziju. Komponentu možete samostalno omogućiti.

Ukoliko ste aplikaciju instalirali u skladu sa EU Opštim pravilima zaštite podataka, da biste omogućili komponentu Zaštita od neželjene pošte potrebno je da prihvatate odredbe iz dokumenta Izjava u vezi sa obradom podataka za Zaštitu od neželjene pošte.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.