อภิธานศัพท์

4 เมษายน 2566

ID 95897

การเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน

การสลับให้แอปพลิเคชันเป็นโหมดฟังก์ชันการทำงานแบบเต็มรูปแบบ ผู้ใช้จะเป็นผู้ดำเนินการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันในระหว่างหรือหลังจากการติดตั้งแอปพลิเคชัน คุณควรมีรหัสสำหรับการเปิดใช้งานหรือไฟล์คีย์เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน

รหัสที่ใช้งานอยู่

รหัสที่แอปพลิเคชันใช้งานอยู่

ใบอนุญาตใช้งานเพิ่มเติม

รหัสที่รับรองสิทธิ์ในการใช้แอปพลิเคชัน แต่ไม่ได้ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

ฐานข้อมูลป้องกันไวรัส

ฐานข้อมูลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เท่าที่ Kaspersky รู้จักในช่วงเวลาที่เปิดตัวฐานข้อมูลป้องกันไวรัส รายการต่างๆ ในฐานข้อมูลป้องกันไวรัสช่วยให้สามารถตรวจพบโค้ดที่เป็นอันตรายในอ็อบเจ็กต์ที่สแกนได้ ผู้เชี่ยวชาญของ Kaspersky เป็นผู้สร้างฐานข้อมูลป้องกันไวรัสขึ้นมา และคอยอัปเดตทุกชั่วโมง

ช่วงเวลาผ่อนผัน

ระยะเวลาที่จำกัด โดยเริ่มต้นจากวันหมดอายุของระยะเวลาการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในระหว่างนี้ซอฟต์แวร์จะทำงานโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันที่ใช้งานได้

เซิร์ฟเวอร์อัปเดต Kaspersky

รายการเซิร์ฟเวอร์ HTTP และ FTP ของ Kaspersky สำหรับให้แอปพลิเคชันดาวน์โหลดการอัปเดตฐานข้อมูลไปยังอุปกรณ์มือถือ

ไฟล์คีย์

ไฟล์ในรูปแบบ xxxxxxxx.key ที่ทำให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Kaspersky ได้ภายใต้สิทธิ์การใช้งานแบบทดลองใช้หรือสิทธิ์การใช้งานทางการค้า แอปพลิเคชันจะสร้างไฟล์คีย์ตามรหัสสำหรับการเปิดใช้งาน คุณจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้เมื่อคุณมีไฟล์คีย์เท่านั้น

สิทธิ์การใช้งาน

สิทธิ์แบบจำกัดเวลาในการใช้แอปภายใต้ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

รหัสสิทธิ์การใช้งาน

ลำดับตัวอักษรและตัวเลขที่ไม่ซ้ำกัน รหัสสิทธิ์การใช้งานช่วยให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ตามข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (ประเภทสิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลาที่ใช้งานได้ และข้อจำกัดต่างๆ) คุณสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ต่อเมื่อคุณมีรหัสสิทธิ์การใช้งานเท่านั้น

ระยะเวลาของสิทธิ์การใช้งาน

ช่วงเวลาที่คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติต่างๆ ของแอปพลิเคชันและมีสิทธิ์ในการใช้บริการเพิ่มเติมได้ บริการที่คุณสามารถใช้ได้จะขึ้นอยู่กับประเภทของสิทธิ์การใช้งาน

อัปเดต

ขั้นตอนการแทนที่หรือเพิ่มไฟล์ใหม่ (ฐานข้อมูลหรือโมดูลแอปพลิเคชัน) ที่ดึงมาจากเซิร์ฟเวอร์อัปเดต Kaspersky

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง