Thuật ngữ

4 Tháng Tư, 2023

ID 95897

Cập nhật

Quy trình thay thế hoặc thêm tập tin mới (cơ sở dữ liệu hoặc mô-đun ứng dụng) được truy xuất từ các máy chủ cập nhật của Kaspersky.

Cơ sở dữ liệu chống virus

Cơ sở dữ liệu chứa thông tin về các mối đe dọa về bảo mật máy tính mà Kaspersky biết được kể từ khi phát hành các cơ sở dữ liệu chống virus. Các mục trong cơ sở dữ liệu chống virus giúp phát hiện ra mã độc hại trong các đối tượng được quét. Các cơ sở dữ liệu chống virus được tạo bởi các chuyên gia của Kaspersky và được cập nhật hàng giờ.

Giấy phép

Quyền sử dụng ứng dụng trong thời gian quy định, được cấp theo Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối.

Khóa giấy phép bổ sung

Một khóa chứng nhận quyền sử dụng ứng dụng nhưng hiện không được sử dụng.

Khóa kích hoạt

Một khóa hiện đang được sử dụng bởi ứng dụng.

Kích hoạt ứng dụng

Chuyển ứng dụng sang chế độ chức năng đầy đủ. Kích hoạt ứng dụng được thực hiện bởi người dụng trong hoặc sau khi cài đặt ứng dụng. Bạn cần có một mã kích hoạt hoặc tập tin khóa để kích hoạt ứng dụng.

Mã khóa giấy phép

Một chuỗi chữ số đặc trưng. Một mã khóa giấy phép cho phép ứng dụng được sử dụng theo Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối (kiểu giấy phép, thời hạn có hiệu lực, và các giới hạn). Bạn chỉ có thể sử dụng ứng dụng khi bạn có một mã khóa giấy phép.

Máy chủ cập nhật Kaspersky

Một danh sách các máy chủ HTTP và FTP của Kaspersky mà qua đó ứng dụng sẽ tải xuống bản cập nhật cơ sở dữ liệu cho các thiết bị di động.

Tập tin khóa

Một tập tin có định dạng xxxxxxxx.key cho phép bạn sử dụng một ứng dụng Kaspersky với giấy phép dùng thử hoặc thương mại. Ứng dụng sẽ tạo tập tin khóa dựa trên mã kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng ứng dụng khi bạn có một tập tin khóa.

Thời gian ân hạn

Một thời gian có hạn, bắt đầu từ ngày hết hạn thời hạn sử dụng có hiệu lực, trong thời gian đó phần mềm có thể vận hành mà không thay đổi các chức năng khả dụng.

Thời hạn giấy phép

Khoảng thời gian mà bạn có quyền truy nhập các tính năng của ứng dụng và quyền sử dụng các dịch vụ bổ sung. Các dịch vụ bạn có thể sử dụng tùy thuộc vào loại giấy phép.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.