ความต้องการของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

12 เมษายน 2566

ID 143012

Kaspersky VPN มีความต้องการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้:

  • หน่วยความจำ (RAM) 1 GB
  • เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 320 MB
  • ระบบปฏิบัติการ macOS 11-13
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • ประเภทหน่วยประมวลผล: Intel, Apple silicon

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง