เริ่มใช้แอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก

12 เมษายน 2566

ID 100416

เมื่อเริ่มใช้งาน Kaspersky VPN ในคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก แอปพลิเคชันจะแจ้งให้คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการตั้งค่าแรกเริ่ม และการใช้งาน Kaspersky VPN

เริ่มใช้งาน Kaspersky VPN เป็นครั้งแรก

ดูเพิ่ม

เชื่อมต่อกับ My Kaspersky

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง