Kaspersky Endpoint Security 12 pro systém Windows

Endpoint Detection and Response

14. února 2024

ID 214711

Počínaje verzí 11.7.0 obsahuje aplikace Kaspersky Endpoint Security pro systém Windows integrovaného agenta pro řešení Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum (dále také „EDR Optimum“). Počínaje verzí 11.8.0 obsahuje aplikace Kaspersky Endpoint Security pro systém Windows integrovaného agenta pro řešení Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (dále také „EDR Expert“). Kaspersky Endpoint Detection and Response je řada řešení pro ochranu podnikové IT infrastruktury před pokročilými kybernetickými hrozbami. Funkce řešení kombinuje automatickou detekci hrozeb se schopností reagovat na tyto hrozby a čelit tak pokročilým útokům včetně nových exploitů, ransomwaru, bezsouborových útoků a metod využívajících legitimní systémové nástroje. EDR Expert nabízí více funkcí sledování hrozeb a reakce na ně než EDR Optimum. Podrobnosti o těchto řešeních najdete v nápovědě k řešení Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum a nápovědě k řešení Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert.

Kaspersky Endpoint Detection and Response kontroluje a analyzuje vývoj hrozeb a poskytuje bezpečnostním pracovníkům nebo správci informace o potenciálním útoku, které jsou nezbytné pro včasnou reakci. Kaspersky Endpoint Detection and Response zobrazí podrobnosti o výstraze v samostatném okně. Podrobnosti o výsledcích detekce je nástroj pro prohlížení všech shromážděných informací o detekované hrozbě. Mezi výsledky detekce patří například historie souborů objevujících se v počítači. Podrobnosti o správě podrobností o výsledcích detekce najdete v nápovědě k řešení Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum a nápovědě k řešení Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert.

Součást EDR Optimum můžete nakonfigurovat ve webové konzole a v cloudové konzole. Nastavení součásti pro nástroj EDR Expert je k dispozici pouze v cloudové konzole.

Nastavení součásti Endpoint Detection and Response

Parametr

Popis

Network isolation

Automatická izolace počítače od sítě v reakci na zjištěné hrozby.

Když je izolace sítě zapnutá, aplikace přeruší všechna aktivní připojení a zablokuje všechna nová připojení TCP/IP v počítači. Aplikace ponechává aktivní pouze následující připojení:

  • Připojení uvedená v části Výjimky z izolace sítě.
  • Připojení iniciovaná službami Kaspersky Endpoint Security.
  • Připojení iniciovaná součástí Kaspersky Security Center Network Agent.

Automatically unlock isolated computer in N hodin

Izolaci sítě lze vypnout automaticky po určené době nebo ručně. Ve výchozím nastavení aplikace Kaspersky Endpoint Security vypne izolaci sítě 5 hodin po zahájení izolace.

Network isolation exclusions

Seznam pravidel pro výjimky z izolace sítě. Síťová připojení, která odpovídají pravidlům, nejsou na počítačích blokována, když je zapnutá izolace sítě.

Chcete-li nakonfigurovat výjimky z izolace sítě, můžete použít seznam standardních síťových profilů. Ve výchozím nastavení zahrnují výjimky síťové profily obsahující pravidla, která zajišťují nepřetržitý provoz zařízení s rolemi serveru DNS/DHCP a klienta DNS/DHCP. Můžete rovněž upravit nastavení standardních síťových profilů nebo výjimky definovat ručně.

Výjimky uvedené ve vlastnostech zásad se použijí pouze v případě, že je izolace sítě automaticky zapnuta v reakci na zjištěnou hrozbu. Výjimky uvedené ve vlastnostech počítače se použijí pouze v případě, že je ve vlastnostech počítače v konzole Kaspersky Security Center nebo v podrobnostech o výstraze ručně zapnuta izolace sítě.

Execution prevention

Ovládejte spouštění spustitelných souborů a skriptů a otevírání souborů ve formátu aplikací Office. Můžete například zabránit spouštění aplikací, které jsou na vybraném počítači považovány za nezabezpečené. Prevence spouštění podporuje sadu přípon kancelářských souborů a sadu interpretů skriptů.

Chcete-li použít součást Prevence spouštění, musíte přidat pravidla prevence spouštění. Pravidlo prevence spouštění je sada kritérií, která aplikace bere v úvahu při reakci na spuštění objektu, například při blokování spuštění objektu. Aplikace identifikuje soubory podle jejich cest nebo kontrolních součtů vypočítaných pomocí algoritmů hash MD5 a SHA256.

Action on execution or opening of forbidden object

Block and write to report. V tomto režimu aplikace blokuje spouštění objektů nebo otevírání dokumentů, které odpovídají kritériím pravidla prevence. Aplikace také publikuje událost o pokusech o spuštění objektů nebo otevření dokumentů do protokolu událostí systému Windows a protokolu událostí aplikace Kaspersky Security Center.

Log events only. V tomto režimu aplikace Kaspersky Endpoint Security publikuje událost o pokusech o spuštění spustitelných objektů nebo otevřených dokumentech, které odpovídají kritériím pravidel prevence do protokolu událostí systému Windows a Kaspersky Security Center, ale neblokuje pokus o spuštění nebo otevření objektu nebo dokumentu. Tento režim je ve výchozím nastavení vybrán.

Cloud Sandbox

Cloud Sandbox je technologie, která vám umožňuje v počítači detekovat pokročilé hrozby. Kaspersky Endpoint Security automaticky předává zjištěné soubory do Cloud Sandboxu na analýzu. Cloud Sandbox tyto soubory spustí v izolovaném prostředí, aby zjistil škodlivou aktivitu, a rozhodne o jejich reputaci. Údaje o těchto souborech jsou poté odeslány do služby Kaspersky Security Network. Pokud Cloud Sandbox zjistí škodlivý soubor, aplikace Kaspersky Endpoint Security provede příslušnou akci, aby tuto hrozbu eliminovala ve všech počítačích, kde je tento soubor zjištěn.

Technologie Cloud Sandbox je trvale povolena a je k dispozici všem uživatelům služby Kaspersky Security Network bez ohledu na typ licence, který používají.

Pokud je toto políčko zaškrtnuté, aplikace Kaspersky Endpoint Security povolí počítadlo u hrozeb zjištěných pomocí technologie Cloud Sandbox v hlavním okně aplikace v části Technologie detekce hrozeb. Aplikace Kaspersky Endpoint Security bude technologii detekce hrozeb Cloud Sandbox uvádět také v událostech aplikací a v části Report on threats v konzole aplikace Kaspersky Security Center.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.