Kaspersky Endpoint Security 12 pro systém Windows

Prevence narušení hostitele

14. února 2024

ID 39265

Tato součást je dostupná, pokud je aplikace Kaspersky Endpoint Security nainstalovaná v počítači se systémem Windows pro pracovní stanice. Tato součást je nedostupná, pokud je aplikace Kaspersky Endpoint Security nainstalovaná v počítači se systémem Windows pro servery.

Součást Prevence narušení hostitele zabraňuje aplikacím provádět akce, které mohou být pro operační systém nebezpečné, a kontroluje přístup k prostředkům operačního systému a osobním datům. Tato součást poskytuje ochranu počítače pomocí antivirových databází a cloudové služby Kaspersky Security Network.

Součást řídí provoz aplikací pomocí oprávnění aplikací. Oprávnění aplikací zahrnují následující parametry přístupu:

 • Přístup k prostředkům operačního systému (například možnosti automatického spuštění, klíče registru)
 • Přístup k osobním datům (jako jsou soubory a aplikace)

Síťová aktivita aplikací je ovládána bránou firewall pomocí pravidel sítě.

Během prvního spuštění aplikace provádí součást Prevence narušení hostitele následující akce:

 1. Zkontroluje zabezpečení aplikace pomocí stažených antivirových databází.
 2. Zkontroluje zabezpečení webu ve službě Kaspersky Security Network.

  Doporučujeme vám zapojit se do služby Kaspersky Security Network, čímž nám pomůžete zajistit účinnější fungování součásti Prevence narušení hostitele.

 3. Umístí aplikaci do jedné ze skupin zabezpečení: Důvěryhodné, Nízké omezení, Vysoké omezení, Nedůvěryhodné.

  Skupina důvěryhodnosti definuje oprávnění, na která aplikace Kaspersky Endpoint Security odkazuje při kontrole činnosti aplikace. Aplikace Kaspersky Endpoint Security umísťuje aplikaci do skupiny důvěryhodnosti v závislosti na míře nebezpečí, které může tato aplikace pro počítač představovat.

  Aplikace Kaspersky Endpoint Security umísťuje aplikaci do skupiny důvěryhodnosti pro součásti Brána firewall a Prevence narušení hostitele. Skupinu důvěryhodnosti nelze změnit pouze u součástí Brána firewall a Prevence narušení hostitele.

  Pokud jste účast v KSN odmítli nebo neexistuje žádná síť, aplikace Kaspersky Endpoint Security umístí aplikaci do skupiny důvěryhodnosti v závislosti na nastavení součásti Prevence narušení hostitele. Po obdržení reputace aplikace z KSN lze skupinu důvěryhodnosti změnit automaticky.

 4. Blokuje akce aplikace v závislosti na skupině důvěryhodnosti. Například aplikacím ze skupiny Vysoké omezení je odepřen přístup k modulům operačního systému.

Při příštím spuštění aplikace ověří součást aplikace Kaspersky Endpoint Security integritu aplikace. Pokud je aplikace nezměněná, součást pro ni použije aktuální oprávnění aplikací. Pokud došlo ke změně aplikace, aplikace Kaspersky Endpoint Security analyzuje aplikaci, jako by byla spouštěna poprvé.

V tomto oddíle

Povolení a zakázání součásti Prevence narušení hostitele

Správa skupin důvěryhodnosti aplikací

Konfigurace oprávnění aplikací

Ochrana prostředků operačního systému a osobních údajů

Odstraňování informací o nepoužívaných aplikacích

Sledování součásti Prevence narušení hostitele

Ochrana přístupu ke zvuku a videu

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.