Kaspersky Endpoint Security 12 pro systém Windows

Vytváření pravidla sítě aplikací

14. února 2024

ID 123452

Ve výchozím nastavení je aktivita aplikace kontrolována pravidly sítě, která jsou definována pro skupinu důvěryhodnosti, do níž byla aplikace zařazena aplikací Kaspersky Endpoint Security při prvním spuštění. Pokud je to nutné, můžete pravidla sítě upravit pro celou skupinu důvěryhodnosti, pro jednotlivou aplikaci nebo pro skupinu aplikací v rámci skupiny důvěryhodnosti.

Ručně definovaná pravidla sítě mají vyšší prioritu než pravidla sítě, která byla určena pro skupinu důvěryhodnosti. Jinými slovy, pokud se ručně definovaná pravidla aplikace liší od pravidel aplikace určených pro skupinu důvěryhodností, brána firewall kontroluje aktivitu aplikace podle ručně definovaných pravidel pro aplikace.

Ve výchozím nastavení vytváří brána firewall pro každou aplikaci následující pravidla sítě:

 • Jakákoli síťová aktivita v rámci důvěryhodných sítí.
 • Jakákoli síťová aktivita v rámci místních sítí.
 • Jakákoli síťová aktivita v rámci veřejných sítí.

Kaspersky Endpoint Security kontroluje síťovou aktivitu aplikací podle předdefinovaných pravidel sítě následujícím způsobem:

 • Důvěryhodné a s nízkým omezením: veškerá síťová aktivita je povolena.
 • S vysokým omezením a nedůvěryhodné: veškerá síťová aktivita je blokována.

Předdefinovaná pravidla aplikace nelze upravovat ani odstraňovat.

Pravidla sítě aplikace můžete vytvářet následujícími způsoby:

 • Použijte nástroj Sledování sítě.

  Sledování sítě je nástroj navržený k zobrazování informací o síťové aktivitě uživatelského počítače v reálném čase. To je výhodné, protože nemusíte konfigurovat všechna nastavení pravidel. Některá nastavení brány firewall budou vložena automaticky z dat Sledování sítě. Sledování sítě je k dispozici pouze v rozhraní aplikace.

 • Nakonfigurujte nastavení brány firewall.

  To vám umožní doladit nastavení brány firewall. Můžete vytvořit pravidla pro jakoukoli síťovou aktivitu, i když v současné době není žádná síťová aktivita.

Při vytváření pravidel sítě pro aplikace nezapomeňte, že pravidla síťových paketů mají přednost před pravidly sítě aplikace.

Jak používat nástroj Sledování sítě k vytvoření pravidla sítě aplikace v rozhraní aplikace

Jak používat nastavení brány firewall k vytvoření pravidla sítě aplikace v rozhraní aplikace

Jak vytvořit pravidlo sítě aplikace v konzole pro správu (MMC)

Jak vytvořit pravidlo sítě aplikace ve webové konzole a cloudové konzole

Nastavení pravidla sítě aplikace

Parametr

Popis

Akce

Povolit.

Blokovat.

Protokol

Aktivitu v síti můžete regulovat přes vybraný protokol: TCP, UDP, ICMP, ICMPv6, IGMP a GRE.

Pokud je vybrán protokol ICMP nebo ICMPv6, můžete definovat typ paketu a kód ICMP.

Pokud je vybrán typ protokolu TCP nebo UDP, můžete zadat čísla portů oddělená čárkou pro místní a vzdálené počítače, jejichž propojení má být sledováno.

Směr

Příchozí.

Příchozí/odchozí.

Odchozí.

Vzdálená adresa

Síťové adresy vzdálených počítačů, které mohou odesílat a přijímat síťové pakety. Brána firewall použije pravidlo sítě na zadaný rozsah vzdálených síťových adres. Do pravidla sítě můžete zahrnout všechny IP adresy, vytvořit samostatný seznam IP adres, zadat rozsah IP adres nebo vybrat podsíť (Důvěryhodné sítě, Místní sítě, Veřejné sítě). Místo IP adresy můžete také zadat název DNS počítače. Názvy DNS byste měli používat pouze pro počítače LAN nebo interní služby. Interakce s cloudovými službami (jako je Microsoft Azure) a dalšími internetovými prostředky by měla zajišťovat součást Kontrola webu.

Kaspersky Endpoint Security od verze 11.7.0 podporuje názvy DNS. Pokud zadáte název DNS u verze 11.6.0. nebo starší, Kaspersky Endpoint Security může použít příslušné pravidlo na všechny adresy.

Pokud jste v pravidle síťových paketů přidali název DNS, pro který nebylo možné určit IP adresu, aplikace Kaspersky Endpoint Security zobrazí varování. V seznamu pravidel síťových paketů ve webové konzole se přidá sloupec Warning s popisem chyby. V konzole pro správu (MMC) není popis chyby k dispozici. Taková pravidla paketů jsou barevně zvýrazněna.

Místní adresa

Síťové adresy počítačů, které mohou odesílat a přijímat síťové pakety. Brána firewall použije pravidlo sítě na zadaný rozsah místních síťových adres. Můžete zahrnout všechny IP adresy do pravidla sítě, vytvořit samostatný seznam IP adres nebo zadat rozsah IP adres.

Kaspersky Endpoint Security od verze 11.7.0 podporuje názvy DNS. Pokud zadáte název DNS u verze 11.6.0. nebo starší, Kaspersky Endpoint Security může použít příslušné pravidlo na všechny adresy.

Občas není možné získat místní adresy pro aplikace. V takovém případě je tento parametr ignorován.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.