การปิดใช้งาน Kaspersky VPN Secure Connection เวอร์ชันไม่จำกัดบนอุปกรณ์

20 กรกฎาคม 2566

ID 183849

Kaspersky VPN Secure Connection เวอร์ชันไม่จำกัดมีข้อจำกัดสิทธิ์การใช้งานจำนวนอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งได้ เมื่อใช้ถึงขีดจำกัดนี้ คุณจะไม่สามารถใช้ Kaspersky VPN Secure Connection เวอร์ชันไม่จำกัดบนอุปกรณ์ใหม่ได้

อย่างไรก็ตาม คุณจะปิดใช้งาน Kaspersky VPN Secure Connection เวอร์ชันไม่จำกัดในอุปกรณ์บางเครื่อง จากนั้นค่อยเปิดใช้งานบนอุปกรณ์อื่นได้ เมื่อคุณปิดใช้งาน Kaspersky VPN Secure Connection เวอร์ชันไม่จำกัดบนอุปกรณ์หนึ่ง Kaspersky VPN Secure Connection ในอุปกรณ์นั้นจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันฟรี

หากการบอกรับเป็นสมาชิก Kaspersky VPN Secure Connection เวอร์ชันไม่จำกัดเชื่อมโยงกับบัญชี My Kaspersky คุณสามารถปิดใช้งานเวอร์ชันไม่จำกัดด้ผ่าน My Kaspersky เท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปิดใช้งาน Kaspersky VPN Secure Connection เวอร์ชันไม่จำกัดผ่าน My Kaspersky โปรดดูที่ เอกสารประกอบ My Kaspersky

หากการบอกรับเป็นสมาชิก Kaspersky VPN Secure Connection เวอร์ชันไม่จำกัดไม่เชื่อมโยงกับบัญชี My Kaspersky คุณสามารถปิดใช้งานเวอร์ชันไม่จำกัดได้ผ่าน Kaspersky VPN Secure Connection เท่านั้น ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนด้านล่าง

วิธีปิดใช้งาน Kaspersky VPN Secure Connection เวอร์ชันไม่จำกัด

  1. เปิด Kaspersky VPN Secure Connection
  2. ในส่วนล่างของหน้าจอใบอนุญาต ให้แตะ ปิดการบอกรับเป็นสมาชิกสำหรับอุปกรณ์นี้
  3. ยืนยันการปิดใช้งานการบอกรับเป็นสมาชิกสำหรับอุปกรณ์

    ตอนนี้ Kaspersky VPN Secure Connection เวอร์ชันฟรีจะใช้กับอุปกรณ์นี้แทน คุณสามารถใช้การบอกรับเป็นสมาชิกเวอร์ชันไม่จำกัดในอุปกรณ์อื่นได้แล้ว

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง