Bắt đầu ứng dụng lần đầu tiên

5 Tháng Tư, 2023

ID 100416

Khi bạn khởi chạy Kaspersky VPN trên máy tính lần đầu tiên, ứng dụng sẽ nhắc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện cần thiết để thiết lập ban đầu và sử dụng Kaspersky VPN.

Khởi chạy Kaspersky VPN lần đầu tiên

Xem thêm

Kết nối đến My Kaspersky

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.