วิธีค้นหาอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว

4 เมษายน 2566

ID 123094

คุณสามารถจัดเรียงอุปกรณ์ได้ตามชื่อ สถานะ ประเภท หรือการเชื่อมต่อครั้งล่าสุด คุณยังสามารถคัดกรองอุปกรณ์ได้ตามประเภทของอุปกรณ์ (เพื่อแสดงเฉพาะอุปกรณ์เดสก์ท็อป ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์มือถือ) นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาด้วยการพิมพ์ชื่ออุปกรณ์ได้อีกด้วย

จัดเรียงอุปกรณ์

คัดกรองอุปกรณ์

ค้นหาอุปกรณ์ตามชื่อ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง