การปฏิบัติตามกฎหมายแห่งสหภาพยุโรป

4 เมษายน 2566

ID 173243

เมื่อจัดจำหน่ายในสหภาพยุโรป Management Console จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ดูข้อมูลเกี่ยวกับ GDPR) ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณใช้ใน Management Console ได้ทุกเมื่อ คุณยังสามารถปฏิเสธข้อตกลงทั้งหมดที่คุณได้ยอมรับไว้ใน Management Console ตามข้อกำหนดของ GDPR ได้อีกด้วย

ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณจาก Management Console

ปฏิเสธข้อกำหนดในการใช้งาน Management Console ใน Kaspersky Small Office Security

ปฏิเสธการยินยอมทางการตลาดในการติดต่อคุณผ่านทางอีเมลเพื่อยื่นข้อเสนอพิเศษ

ดูเพิ่มเติม

การจัดหาข้อมูล

วิธีลบบัญชีของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับ GDPR

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง