เกี่ยวกับระยะเวลาของสิทธิ์การใช้งานที่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

4 เมษายน 2566

ID 136795

ระยะเวลาของสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปพลิเคชัน Kaspersky จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ หลังจากติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์

ระยะเวลาของสิทธิ์การใช้งานจะเริ่มต้นหากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  • สิทธิ์การใช้งานจะถูกจำกัดไว้ตามระยะเวลาและอุปกรณ์ หรือซื้อเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจหลายอุปกรณ์และมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาและจำนวนอุปกรณ์
  • ระบบจะเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานลงในบัญชีของคุณ
  • ไม่เคยใช้สิทธิ์การใช้งานนี้มาก่อน
  • มีการติดตั้งแอปพลิเคชันจากแพ็กเกจการติดตั้งส่วนบุคคลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานนี้

ระบบจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะดาวน์โหลดแพ็กเกจการติดตั้งส่วนบุคคลของแอปพลิเคชันที่สามารถเริ่มระยะเวลาของสิทธิ์การใช้งานได้โดยอัตโนมัติได้จากบัญชีของคุณ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง