Làm thế nào để tìm nhanh một thiết bị

4 Tháng Tư, 2023

ID 123094

Bạn có thể sắp xếp các thiết bị theo tên, trạng thái, loại hoặc kết nối gần nhất của chúng. Bạn cũng có thể lọc các thiết bị theo loại (để chỉ hiển thị máy tính để bàn, máy chủ tập tin, hoặc thiết bị di động). Thêm vào đó, bạn có thể thực hiện tìm kiếm văn bản theo tên thiết bị.

Sắp xếp các thiết bị

Lọc các thiết bị

Tìm kiếm các thiết bị theo tên

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.