วิธีเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์

4 เมษายน 2566

ID 95391

คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ ซึ่งได้รับการกำหนดไว้โดยอัตโนมัติใน Management Console เป็นชื่ออื่นๆ ที่คุณเลือกได้ เช่น "คอมพิวเตอร์ของแม่"

วิธีเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์

  1. ไปที่ส่วน อุปกรณ์
  2. คลิกบนอุปกรณ์ที่ต้องการ
  3. คลิกไอคอนดินสอ (แก้ไข) ที่อยู่ข้างชื่ออุปกรณ์
  4. ในช่องข้อความที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อนชื่อใหม่
  5. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ชื่ออุปกรณ์ต้องมีความยาวระหว่าง 1 ถึง 50 อักขระและไม่อาจใช้ชื่อเดียวกันกับอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่องได้

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง