วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

4 เมษายน 2566

ID 95243

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชี Management Console ของคุณได้

ในการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี ให้ดำเนินการดังนี้

  1. คลิกลิงก์ การตั้งค่าบัญชี ที่ส่วนบนของหน้า
  2. ไปที่แท็บ รหัสผ่าน
  3. ป้อนรหัสผ่านใหม่

    รหัสผ่านต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรอย่างน้อย 8 ตัว ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว และอักษรตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว และตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัว รหัสผ่านต้องไม่ซ้ำกับรหัสผ่านล่าสุดของคุณ ดูข้อกำหนดของรหัสผ่านทั้งหมด

  4. ป้อนรหัสผ่านใหม่ของคุณอีกครั้ง
  5. คลิกปุ่ม บันทึก
  6. ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

    ระบบจะบันทึกรหัสผ่านใหม่

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง