Làm thế nào để thay đổi tên thiết bị

4 Tháng Tư, 2023

ID 95391

Bạn có thể thay đổi tên được gán tự động cho thiết bị của mình trên Bảng điều khiển quản lý thành bất cứ tên gọi nào khác mà bạn chọn, ví dụ như "Máy tính của Mẹ".

Để thay đổi tên thiết bị:

  1. Vào mục Thiết bị.
  2. Nhấn vào thiết bị mà bạn quan tâm.
  3. Nhấn vào biểu tượng bút chì (chỉnh sửa) cạnh tên của thiết bị.
  4. Trong trường văn bản được mở ra, nhập vào một tên mới.
  5. Lưu thay đổi của bạn.

Tên thiết bị phải dài từ 1 đến 50 ký tự và tên của các thiết bị không được trùng nhau.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.