ลิงก์ในข้อความโต้ตอบแบบทันที

28 กันยายน 2566

ID 207046

การรับส่งข้อความปลอดภัยจะตรวจสอบลิงก์ที่คุณได้รับในข้อความโต้ตอบแบบทันทีผ่าน WhatsApp, Viber, Telegram และ Google Hangouts

เมื่อคุณได้รับลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายหรือปลอมแปลงในข้อความโต้ตอบแบบทันที แอปจะบล็อกลิงก์นี้และแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนในเบราว์เซอร์

การรับส่งข้อความปลอดภัยจะบล็อกลิงก์ใน Google Chrome เท่านั้น เพื่อป้องกันตัวเองจากลิงก์อันตรายในข้อความโต้ตอบแบบทันที ให้ตั้งค่า Google Chrome เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ

ฟีเจอร์นี้อาจทำงานกับเบราว์เซอร์ที่ติดตั้งไว้แล้วของอุปกรณ์บางอย่าง เช่น Samsung Internet ในอุปกรณ์ Samsung เบราว์เซอร์อื่น ๆ ไม่รองรับ

หากต้องการบล็อกลิงก์อันตรายที่ได้รับในโปรแกรมรับส่งข้อความ:

  1. บนแถบแท็บด้านล่างของแอป Kaspersky ให้แตะ ฟีดเจอร์ทั้งหมด
  2. แตะที่การรับส่งข้อความปลอดภัย
  3. แตะตรวจสอบลิงก์ในข้อความโต้ตอบแบบทันที
  4. ตั้งค่าการ บล็อกลิงก์อันตราย เป็นเปิด

    แอป Kaspersky จะบล็อกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายหรือปลอมแปลง ซึ่งคุณได้รับในข้อความโต้ตอบแบบทันที

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง