การติดตั้งแอป

28 กันยายน 2566

ID 95086

คุณสามารถติดตั้งแอป Kaspersky จาก App Store ของ Google, Huawei, Xiaomi หรือผู้ให้บริการรายอื่นได้

วิธีติดตั้งแอป Kaspersky

  1. ให้เปิดแอปหรือเว็บไซต์ของร้านค้าบนอุปกรณ์ของคุณ
  2. ค้นหาแอป Kaspersky
  3. เปิดหน้าแอปแล้วแตะ ติดตั้ง การติดตั้งแอปจะเริ่มขึ้น
  4. เปิดแอปและดูรายการอนุญาตที่แอป Kaspersky ต้องการ
    • หากคุณยินยอมให้สิทธิ์แก่แอป ให้ไปที่การตั้งค่าของอุปกรณ์ ค้นหาแอป Kaspersky และอนุญาตให้แอปเข้าถึงเพื่อจัดการไฟล์ทั้งหมด
    • หากคุณปฏิเสธที่จะให้สิทธิ์ที่จำเป็นแก่แอป ให้ถอนการติดตั้งแอป

หากอุปกรณ์ของคุณใช้ Android 13 หรือ 14 คุณจะถูกถามให้มอบสิทธิ์กับแอปในการแสดงการแจ้งเตือน หากคุณไม่ให้สิทธิ์นี้แก่แอป Kaspersky แอปจะไม่สามารถแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสถานะการป้องกัน ข้อมูลใบอนุญาต และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอป

บางขั้นตอนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับร้านค้าที่คุณใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Google Play ให้ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Play สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ AppGallery ไปที่ เว็บไซต์สนับสนุน AppGallery สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ App Store ของผู้ให้บริการรายอื่น โปรดดูเอกสารวิธีใช้ของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง