Zaštita aplikacije od deinstalacije

28. septembar 2023.

ID 152327

Možete zaštiti Kaspersky aplikaciju od njenog uklanjanja sa uređaja. Ukoliko je uređaj ukraden, uljezi neće moći da uklone Kaspersky aplikaciju i spreče vas da koristite funkciju Gde je moj uređaj.

Promena nekih sistemskih postavki može da ometa rad funkcija zaštite Kaspersky aplikacije. Kada uključite zaštitu od uklanjanja, takve sistemske postavke su zaštićene od izmena. Kada neko pokuša da ih izmeni, vaš uređaj se zaključava. Moći ćete da ga otključate pomoću vašeg PIN kôda, šablona za zaključavanje ili otiska prsta.

Da biste zaštitili Kaspersky aplikaciju od uklonjena sa uređaja:

  1. Na donjoj traci kartice aplikacije Kaspersky dodirnite Sve funkcije.
  2. Dodirnite Gde je moj uređaj.
  3. Otključajte pristup funkciji pomoću vašeg tajnog kôda, šablona za otključavanje ili otiska prsta.
  4. U odeljku Dodatna zaštita dodirnite Zaštita od uklanjanja.
  5. Uključite funkciju.

Kaspersky aplikacija zatražiće tajni kôd kada neko pokuša da ukloni aplikaciju. Uređaj se zaključava kada neko pokuša da izmeni sistemske postavke koje utiču na zaštitu vašeg telefona.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.