Informacije u vezi sa sadržajem i skladištem uslužnih datoteka

3. oktobar 2023.

ID 86654

Datoteke sa tragovima i datoteke prikaza stanja se čuvaju na računaru u nešifrovanom obliku na period od sedam dana nakon što se evidencija podataka onemogući. Datoteke sa tragovima i datoteke prikaza stanja se trajno brišu nakon sedam dana.

Datoteke sa tragovima se čuvaju u fascikli ProgramData\Kaspersky Lab.

Format imena datoteke sa tragovima je sledeći: KAV<version number_dateXX.XX_timeXX.XX_pidXXX.><trace file type>.log.

Datoteke sa tragovima mogu da sadrže poverljive podatke. Možete da vidite sadržaj datoteke sa tragovima, otvaranjem iste u uređivaču teksta (poput Beležnice).

Datoteke tragova performansi mogu se pregledati pomoću uslužne aplikacije Windows Performance Analyzer. Ova uslužna aplikacija se može preuzeti sa Microsoft Web lokacije.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.