Thông tin về thời hạn giấy phép được tự động bắt đầu

4 Tháng Tư, 2023

ID 136795

Thời hạn giấy phép cho một ứng dụng Kaspersky có thể được tự động bắt đầu sau khi cài đặt ứng dụng trên một thiết bị.

Thời hạn giấy phép sẽ được bắt đầu nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

  • Giấy phép này được giới hạn về thời hạn và thiết bị hoặc được mua như một phần của gói Đa thiết bị và có các giới hạn về thời hạn và số lượng thiết bị.
  • Thông tin về giấy phép được bổ sung vào tài khoản của bạn.
  • Giấy phép chưa được sử dụng trước đây.
  • Ứng dụng được cài đặt từ một gói cài đặt cá nhân chứa thông tin về giấy phép.

Bạn sẽ được thông báo trước khi tải về một gói cài đặt cá nhân của ứng dụng từ tài khoản của bạn với thời hạn giấy phép có thể được tự động bắt đầu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.