Tuân thủ luật pháp Liên minh châu Âu

4 Tháng Tư, 2023

ID 173243

Khi được phân phối trong Liên minh châu Âu, Bảng điều khiển quản lý tuân thủ các điều khoản của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (xem Thông tin về GDPR). Điều này có nghĩa bạn có thể xóa toàn bộ dữ liệu cá nhân của mình trên Bảng điều khiển quản lý bất cứ lúc nào. Theo các điều khoản của GDPR, bạn cũng có thể từ chối mọi thỏa thuận đã chấp nhận trên Bảng điều khiển quản lý.

Xóa tất cả dữ liệu cá nhân của bạn từ Bảng điều khiển quản lý

Từ chối Điều khoản sử dụng Bảng điều khiển quản lý Kaspersky Small Office Security

Từ chối thỏa thuận tiếp thị về việc sử dụng địa chỉ email của bạn để liên hệ với bạn về các ưu đãi đặc biệt

Xem thêm

Cung cấp dữ liệu

Làm thế nào để xóa tài khoản của bạn

Thông tin về GDPR

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.