Làm thế nào để thay đổi mật khẩu của bạn

4 Tháng Tư, 2023

ID 95243

Bạn có thể thay đổi mật khẩu cho tài khoản Bảng điều khiển quản lý của mình.

Để thay đổi mật khẩu tài khoản:

  1. Ở phần trên của trang, nhấn vào liên kết Thiết lập tài khoản.
  2. Vào thẻ Mật khẩu.
  3. Nhập mật khẩu mới.

    Mật khẩu phải chứa ít nhất 8 ký tự, ít nhất một số, một chữ hoa và một chữ thường. Mật khẩu phải không giống với một trong những mật khẩu gần đây của bạn. Xem tất cả các Yêu cầu đối với mật khẩu.

  4. Nhập lại mật khẩu mới.
  5. Nhấn vào nút Lưu.
  6. Xác nhận thay đổi bằng cách nhập vào mật khẩu hiện tại.

    Mật khẩu mới sẽ được lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.