Hur man konfigurerar programmets gränssnitt

3 oktober 2023

ID 201574

Detta avsnitt innehåller information om hur man konfigurerar gränssnittet i programmet.

I detta avsnitt

Konfigurera programmeddelanden

Hur man ändrar programmets designtema

Hur man konfigurerar programikonen

Hur man lösenordsskyddar åtkomst till hanteringsfunktionerna för programmet

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.