Ändra inställningarna för Safe Money

3 oktober 2023

ID 82230

För att konfigurera Safe Money:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på Knappen Inställningar i den nedre delen av huvudfönstret.

  Detta öppnar fönstret Inställningar.

 3. Gå till avsnittet Sekretessinställningar.
 4. Klicka på knappen Safe Money.

  Fönstret visar inställningarna för komponenten Safe Money.

 5. Aktivera Safe Money med hjälp av reglaget i fönstrets övre del.
 6. I avsnittet Vid första åtkomst till bank- eller betalningstjänstwebbplatser väljer du vilken åtgärd som ska vidtas när du öppnar en webbplats för en bank eller ett betalningssystem för första gången i din webbläsare:
  • Välj Kör Skyddad webbläsare om du vill att programmet öppnar webbplatsen i Skyddad webbläsare.
  • Välj Fråga användare om du vill att programmet ska fråga dig om du vill öppna webbplatsen i Skyddad webbläsare eller inte.
  • Välj Kör inte Skyddad webbläsare om du inte vill att programmet öppnar webbplatsen i Skyddad webbläsare.
 7. I avsnittet Ytterligare öppnar du listrutan För att fortsätta till webbplatser från fönstret Safe Money, använd, och välj den webbläsare som programmet kommer att använda i läget Skyddad webbläsare när du går till en banks eller ett betalningssystems webbplats från fönstret Safe Money.

  Du kan välja en av de webbläsare som finns installerade på din dator, eller så kan du använda operativsystemets standardwebbläsare.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.